Tìm kiếm

liên kết website

Danh sách câu hỏi

Chi tiết câu hỏi

chính sách với đất ở

Câu hỏi:

Tôi là gia đình Liệt sĩ ,nay tôi muốn chuyển đất ao ( đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng ) vậy nhà nước có chính sách gì với gia đình liệt sĩ Lê văn Tiến

Lê văn Tiến - 17/03/2015

Câu trả lời:

Tài liệu trả lời:

Không có tài liệu đính kèm.

tiếp nhận ý kiến công dân

 

thư viện ảnh

các chuyên mục

Ảnh bản đồ

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 122
  • Tổng lượng truy cập: 27.127.184