Tìm kiếm

liên kết website

Danh sách câu hỏi

Chi tiết câu hỏi

dân tộc, tôn giáo

Câu hỏi:

xã nam sơn có bao nhiêu dân tộc tôn giáo, so với tỉ lệ số dân của xã? huyện sóc sơn có bao nhiêu dân tộc, tôn giáo tỷ lệ %?

lê quang hà - 12/04/2015

Câu trả lời:

Tài liệu trả lời:

Không có tài liệu đính kèm.

tiếp nhận ý kiến công dân

 

thư viện ảnh

các chuyên mục

Ảnh bản đồ

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 96
  • Tổng lượng truy cập: 27.251.122