Tìm kiếm

liên kết website

Danh sách câu hỏi

Chi tiết câu hỏi

chuyển đất ao sang đất ở

Câu hỏi:

tôi có miếng đất ao trên 300 mét vuông đã được c ap giáy chứng nhận , do huyện cấp , nay muốn chuyển 80 mét xây nhà ở , diện tích còn lại ,dành làm ao và vườn cây vậy thủ tục như thế nào Lê Tiến

Lê văn Tiến - 16/03/2015

Câu trả lời:

Tài liệu trả lời:

Không có tài liệu đính kèm.

tiếp nhận ý kiến công dân

 

thư viện ảnh

các chuyên mục

Ảnh bản đồ

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 99
  • Tổng lượng truy cập: 27.128.686