Tìm kiếm

Quy hoạch, xây dựng đô thị

liên kết website

TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Thực hiện áp dụng văn bản mới trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính

           Ngày 7/8/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. ( Có hiệu lực từ ngày 25/9/2017).               
Xem tất cả
Sức mạnh tổng hợp làm nên chiến thắng
SƠ KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM
Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2017 Số: 2072/UBND-NV

Văn hóa - Xã hội

Kinh tế

Nông nghiệp phát triển nông thôn

Xem tất cả

Xây dựng và quản lý đô thị

An ninh - Quốc phòng

thư viện ảnh

các chuyên mục

Ảnh bản đồ

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 137
  • Tổng lượng truy cập: 9.349.405