Tìm kiếm

liên kết website

TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục trích lục hộ tịch cấp huyện

 Sở Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện đối với thủ tục trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 18 huyện, thị xã.
Xem tất cả
Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn khoá 19 tổ chức kỳ họp thứ 4
Danh mục tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 4-HĐND huyện khóa XIX
Sóc Sơn quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”

Văn hóa - Xã hội

Xây dựng và quản lý đô thị

An ninh - Quốc phòng

thư viện ảnh

các chuyên mục

Ảnh bản đồ

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 49
  • Tổng lượng truy cập: 8.698.345