Tìm kiếm

liên kết website

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

 

 

1.LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN:

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Phạm Xuân Phương Chủ tịch 3.5955307
Nguyễn Tất Thanh Phó Chủ tịch 3.8843415
Hồ Việt Hùng Phó Chủ tịch 3.8851074
     

 

2. Ban Kinh tế  - Xã hội:

 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Dương Văn Thay Trưởng ban 0962660089
Đỗ Thị Diễm Hằng Phó ban 0972897197

 

3. Ban Pháp chế

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Nguyễn Quang Huy Trưởng ban 0914935816
Nguyễn Bá Trung Phó ban 0846915999

 

thư viện ảnh

các chuyên mục

Ảnh bản đồ

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 95
  • Tổng lượng truy cập: 34.457.405