CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

Công khai danh mục kêu gọi đầu tư 02 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/12/2020 | 10:10  | Lượt xem: 1368
Công khai danh mucj kêu gọi  đầu tư 02 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội

V/v công khai Danh mục kêu gọi đầu tư dự án cụm công nghiệp CN2

Ngày đăng 28/05/2020 | 05:18  | Lượt xem: 2972
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY