CÁC XÃ, THỊ TRẤN

    Huyện Sóc Sơn có   26 đơn vị hành chính cấp xã gồm:

 • Thanh Xuân                         
 • Minh Phú
 • Quang Tiến
 • Phú Minh
 • Phù Lỗ
 • Nam Sơn
 • Hồng Kỳ
 • Tân Hưng
 • Việt Long
 • Đức Hoà
 • Kim Lũ
 • Tân Minh
 • Tân Dân
 
 • Minh Trí
 • Hiền Ninh
 • Phú Cường
 • Mai Đình
 • Đông Xuân
 • Bắc Sơn
 • Trung Giã
 • Bắc Phú
 • Xuân Giang
 • Xuân Thu
 • Phù Linh
 • Tiên Dược
 • Thị trấn Sóc Sơn