CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công văn số: 2377/UBND-NV V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngày đăng 20/10/2022 | 09:47  | Lượt xem: 104

Công văn số: 2377/UBND-NV

HD các xã, thị trấn chấm điểm năm 2022

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 778
Lượt truy cập trong tuần: 3989
Lượt truy cập trong tháng: 9209
Lượt truy cập trong năm: 732036
Tổng số truy cập: 4616853