CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hướng dẫn đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019
Ngày đăng 30/11/2019 | 08:47  | Lượt xem: 767

Hướng dẫn đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019

UBND huyện Sóc Sơn ban hành công văn số 2687/UBND-NV ngày 28/11/2019 V/v đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng

Công văn 2678/UBND-NV

Biểu mẫu 01 Cán bộ

Biểu Mẫu 02 đánh giá công chức

Biểu Mẫu 03 đánh giá viên chức

Mẫu 05 Mẫu 06

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 500
Lượt truy cập trong tuần: 11192
Lượt truy cập trong tháng: 54676
Lượt truy cập trong năm: 565266
Tổng số truy cập: 1594715