CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Sóc Sơn tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 04 TTHC trong lĩnh vực Tư pháp và Tài chính Kế hoạch.
Ngày đăng 28/04/2020 | 16:36  | Lượt xem: 674

Ngày 28.4.2020,UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành Thông báo số 205 /TB-UBND về việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Theo đó, để góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, sau khi các phòng chuyên môn tiến hành rà soát, tính toán, cân nhắc khả năng đáp ứng và cung cấp dịch vụ công đồng thời đề xuất việc cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trong lĩnh vực Tư pháp và Tài chính Kế hoạch. UBND huyện thông báo tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện như sau:

Rút ngắn thời gian giải quyết của  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện trong lĩnh vực Tư pháp và Đăng ký kinh doanh:

1.Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài từ 15 ngày giải quyết còn 11 ngày làm việc.

2. Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật huyện từ 05 ngày xuống còn 02 ngày làm việc.

3. Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật huyện từ 05 ngày xuống còn 02 ngày làm việc.

4. Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh từ 03 ngày xuống còn 01 ngày làm việc.

Để việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC nêu trên đúng với quy định, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm xây dựng lại quy trình Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đối với từng thủ tục, phối hợp với đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian giải quyết TTHC.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC - Văn phòng HĐND-UBND Huyện tổ chức thực hiện niêm yết công khai, thông báo tại Bộ phận; Phối hợp với đơn vị, cá nhân có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử của Huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã, thị trấn để công dân, tổ chức biết, tiện theo dõi và liên hệ giải quyết./.

                                      VĂN PHÒNG HĐND- UBND HUYỆN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 547
Lượt truy cập trong tuần: 9073
Lượt truy cập trong tháng: 87397
Lượt truy cập trong năm: 87397
Tổng số truy cập: 2378696