CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Sóc Sơn tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 05 TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường.
Ngày đăng 07/05/2020 | 10:37  | Lượt xem: 666

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phục vụ tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, sau khi các phòng chuyên môn tiến hành rà soát, tính toán, cân nhắc khả năng đáp ứng và cung cấp dịch vụ công đồng thời đề xuất việc cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường.  Ngày 29/4/2020, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành Thông báo số 552/TB-UBND về việc rút ngắn thời gian thực hiện 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường. Cụ thể như sau:

1.Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ  từ 10 ngày giải quyết còn 09  ngày làm việc.

2. Thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm  từ 15 ngày xuống còn 14 ngày làm việc.

3. Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cảu cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy có xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 Tấn) từ 10  ngày xuống còn 09 ngày làm việc.

4. Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất từ 10 ngày xuống còn 09 ngày làm việc.

5.Thủ tục Lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh từ 40 ngày xuống còn 25 ngày làm việc.

Để việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC nêu trên đúng với quy định, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm xây dựng lại quy trình Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đối với từng thủ tục, phối hợp với đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian giải quyết TTHC.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC - Văn phòng HĐND-UBND Huyện tổ chức thực hiện niêm yết công khai, thông báo tại Bộ phận; Phối hợp với đơn vị, cá nhân có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử của Huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã, thị trấn để công dân, tổ chức biết, tiện theo dõi và liên hệ giải quyết./.

                                      VĂN PHÒNG HĐND- UBND HUYỆN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 712
Lượt truy cập trong tuần: 8816
Lượt truy cập trong tháng: 87140
Lượt truy cập trong năm: 87140
Tổng số truy cập: 2378439