CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Sóc Sơn tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm 28 TTHC trong lĩnh vực Lao động - TB&XH, Tài chính – Kế hoạch, Y tế, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa- Thông tin, Tài nguyên- Môi trường.
Ngày đăng 03/02/2021 | 18:26  | Lượt xem: 1954

 Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phục vụ tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, sau khi các phòng chuyên môn tiến hành rà soát, cân nhắc khả năng đáp ứng và cung cấp dịch vụ công, đồng thời đề xuất việc cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.  Ngày 29/01/2021, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành Thông báo số 73/TB-UBND về việc rút ngắn thời gian thực hiện 28 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trong lĩnh vực Lao động - TB&XH, Tài chính – Kế hoạch, Y tế, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa- Thông tin, Tài nguyên- Môi trường,  (Danh sách thủ tục hành chính rút gọn đính kèm thông báo số 73/TB-UBND ngày 29/01/2021) .

UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm xây dựng lại quy trình Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đối với từng thủ tục, phối hợp với đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian giải quyết TTHC đúng với quy định.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC - Văn phòng HĐND-UBND huyện tổ chức thực hiện niêm yết công khai, thông báo tại Bộ phận; Phối hợp với đơn vị, cá nhân có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã, thị trấn để công dân, tổ chức biết, tiện theo dõi và liên hệ giải quyết./.

VĂN PHÒNG HĐND- UBND HUYỆN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 202
Lượt truy cập trong tuần: 2353
Lượt truy cập trong tháng: 4431
Lượt truy cập trong năm: 584707
Tổng số lượt truy cập: 5218546