CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát Thủ tục hành chính và Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
Ngày đăng 15/06/2020 | 09:55  | Lượt xem: 297

Ngày 12  tháng 6 năm 2020, UBND huyện Sóc Sơn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện  tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Thành phần lớp tập huấn, gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo, cán bộ làm đầu mối công tác KSTTHC các phòng chuyên môn thuộc huyện; Đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ đầu mối làm công tác KSTTHC và bộ phận Một cửa các xã thị trấn.

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên tham dự đã được nghe đại diện lãnh đạo phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND thành phố triển khai một số nội dung cơ bản trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm soát TTHC của thành phố và những điểm mới được quy định  tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC….. Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC: niêm yết, công khai TTHC và chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; Hướng dẫn nhiệm vụ phối hợp rà soát của đơn vị đầu mối, các phòng chuyên môn, UBND  các xã, thị trấn để công khai và đề nghị cấp trên huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa một số TTHC để phù hợp với các văn bản mới ban hành; các biểu mẫu rà soát, báo cáo TTHC; Tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Bên cạnh đó, các học viên cũng đã thảo luận, trao đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kiểm soát TTHC, tiếp nhận giải quyết hồ sơ tục hành chính thuộc phạm vi đơn vị giải quyết.

Kết thúc lớp tập huấn các học viên đã củng cố, nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ KSTTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để thống nhất cách hiểu, cách làm để việc triển khai nghiệp vụ KSTTHC cung như việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thuận lợi và thu được kết quả tốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

                     

              VĂN PHÒNG HĐND- UBND HUYỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 683
Lượt truy cập trong tuần: 8825
Lượt truy cập trong tháng: 87149
Lượt truy cập trong năm: 87149
Tổng số truy cập: 2378448