CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO Danh sách và phân công nhiệm vụ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Sóc Sơn
Ngày đăng 25/07/2020 | 10:45  | Lượt xem: 4053

Thông tin công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

THÔNG BÁO

Danh sách và phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cán bộ văn phòng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Sóc Sơn

________

 

Căn cứ Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 1915 /QĐ-UBND ngày 30 /6 /2020 của UBND Huyện Sóc Sơn về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện.

Trên cơ sở đề nghị của Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện tại Tại tờ trình số 01/TTr-BPMC ngày 03/7/2020. Ngày 16/7/2020, Văn phòng HĐND- UBND huyện đã có Quyết định số 101/QĐ- VP về việc phân công nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Sóc Sơn và cán bộ Văn phòng HĐND- UBND huyện làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện. Theo đó nhiệm vụ cụ thể của các thành viên được phân công như sau:

          1. Bà Đỗ Thị Thanh An- Phó Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện: Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. ĐT: 0943548456.

Lãnh đạo điều hành chung các lĩnh vực hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính .

          2. Ông Nguyễn Chí Trung- Cán bộ Văn phòng HĐND- UBND huyện. Điện thoại: 0968.635.693.

- Thường trực đầu mối tiếp nhận kiến nghị phản ánh về quy định hành chính.

 - Vận hành, điều hành toàn bộ hoạt động, trang thiết bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại Bộ phận Một cửa.  Quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử giải quyết TTHC theo quy định.

3. Bà Ngô Thị Tiên Sinh- Chuyên viên phòng Tài chính- Kế hoạch. Điện thoại: 0916055055

Là Tổ trưởng trong Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

Trực tiếp hướng dẫn, thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực:

- Lĩnh vực Tài chính-Kế hoạch ( Thủ tục: Đăng ký KD; Quản lý giá…);

- Lĩnh vực Kinh tế;

- Lĩnh vực Y tế;

- Thực hiện công tác thu phí theo quy định.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thịnh- Chuyên viên phòng Nội vụ. Điện thoại: 0967.669.161

          - Trực tiếp hướng dẫn, thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực:

+ Lĩnh vực Lao động-Thương binh và xã hội;

+ Lĩnh vực Quản lý đô thị;  

+ Lĩnh vực Nội vụ;

          5. Đồng chí Phan Thị Thùy Vân- Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin. Điện thoại: 0946.216.589

-  Trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực :

+ Lĩnh vực Tư pháp;

+ Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin

+ Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường.

+ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

                                                VĂN PHÒNG HĐND- UBND HUYỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1480
Lượt truy cập trong tuần: 4030
Lượt truy cập trong tháng: 9250
Lượt truy cập trong năm: 732077
Tổng số truy cập: 4616893