CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND Huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023
Ngày đăng 06/01/2024 | 17:25  | Lượt xem: 431

          Chiều ngày 05/01/2024, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023. Tham dự hội nghị có Ông Phạm Văn Minh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện.

         Năm 2023, UBND huyện xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính với trọng tâm là đầu tư mạnh mẽ cơ sở vật chất cho thực hiện nhiệm vụ CCHC, rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành… Kế hoạch công tác CCHC năm 2023 được triển khai toàn diện, sâu rộng trên 6 nội dung của công tác cải cách hành chính, kết hợp cùng việc thực hiện chủ đề công tác năm nhằm tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ, hướng tới nền hành chính hành động, phục vụ nhân dân. Năm 2023, UBND huyện đã ban hành gần 80 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Tính đến thời điểm báo cáo, UBND huyện đã hoàn thành 28/28 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch CCHC năm 2023 đạt 100% nội dung Kế hoạch.

          Về công bố Chỉ số Cải cách hành chính của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023, Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đã thông qua Quyết định số 9018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện. Về kết quả chỉ số cải cách hành chính khối phòng chuyên môn thuộc huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đứng đầu; khối xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân Thị trấn Sóc Sơn đứng đầu về cải cách hành chính năm 2023.

          Đối với công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2023, UBND huyện đã ban hành 05 kế hoạch, 01 Chỉ thị, 12 văn bản chỉ đạo; tổ chức giao ban thường xuyên, đột xuất; thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với các phòng ban, UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, thực hiện các kết luận có hiệu lực trên địa bàn; Kiện toàn Ban tiếp công dân huyện, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiến toàn ban tiếp công dân xã, thị trấn; Bố trí nơi tiếp dân đảm bảo thuận tiện theo quy định; Thông báo đầy đủ lịch tiếp công dân của lãnh đạo và lịch tiếp công dân thường xuyên. Đã tiếp 324 lượt/387 công dân (tăng 18,7% so với năm 2022); Tiếp nhận 892 đơn (trong đó có 56 đơn khiếu nại, 70 đơn tố cáo). Các đơn thư được xử lý, giải quyết đúng quy định.

          UBND huyện đã triển khai 15 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện luật tiếp công dân, luật khiếu nại tố cáo và luật phòng chống tham nhũng. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi 71.371.000 đồng (đã thu hồi 71.371.000 đồng, đạt 100%), kiểm điểm trách nhiệm đối với 02 tập thể và 10 cá nhân. Thực hiện nghiêm các kết luận Thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo, khiếu nại.

          Triển khai nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí: thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động trong các cơ quan; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; thiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

          Phát biểu tại hội nghị, Ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện đánh giá, công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, các mô hình sáng kiến trong quá trình cải cách hành chính ở huyện được nhân rộng, xây dựng chính quyền điện tử có hiệu quả tích cực. Nguồn lực con người, tài chính trong cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tại huyện được quan tâm. Ông Phạm Văn Minh cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác cải cách hành chính như công tác chỉ đạo điều hành chưa có sự đồng bộ, xuyên suốt; vai trò người đứng đầu trong các cơ quan cần có sự tăng cường hơn nữa, chú ý tính quyết liệt trong triển khai, cần kiểm tra giám sát thường xuyên; cần có sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong công tác cải cách hành chính.

          UBND huyện đã khen thưởng 15 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác CCHC gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2023; 07 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.

* Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023

Đồng chí Phạm Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Kim Thanh – Chủ tịch UBND xã Phú Minh phát biểu tham luận tại Hội nghị với nội dung: “Những giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác Cải cách hành chính”

Đồng chí Ngô Thị Thu Hồng – Công chức Văn phòng thống kê xã Phú Cường phát biểu tham luận tại Hội nghị với nội dung “Những giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác Cải cách hành chính”.

Đồng chí Hoàng Văn Chung – Chủ tịch UBND xã Nam Sơn tham luận tại Hội nghị với nội dung “Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện”

  

Đồng chí Nguyễn Văn Chuẩn – Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mai Đình tham luận với nội dung “Kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp trong công tác tiếp công dân; phân loại, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo tại xã Mai Đình”

Một số hình ảnh trao thưởng tại Hội nghị

Theo nguồn Phòng Nội vụ - Thanh tra huyện

 

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 631
Lượt truy cập trong tuần: 4747
Lượt truy cập trong tháng: 40525
Lượt truy cập trong năm: 407653
Tổng số lượt truy cập: 6156217