CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện Sóc Sơn tổ chức tập huấn lớp Quản lý nhà nước về công tác cải cách hành chính năm 2023
Ngày đăng 25/07/2023 | 10:19  | Lượt xem: 49

Ngày 22/7/2023, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác cải cách hành chính năm 2023.

Lễ Khai giảng lớp tập huấn quản lý Nhà nước về công tác cải cách hành chính năm 2023

Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn với sự tham gia của lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và các công chức được phân công phụ trách công tác cải cách hành chính các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn; Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Đồng chí Hồ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Hồ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nhấn mạnh: Công tác CCHC là nhiệm vụ rất quan trọng đối với từng địa phương, đơn vị. Là một trong những giải pháp thiết thực để thúc đẩy việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác CCHC được Thành phố Hà Nội, huyện Sóc Sơn tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Để công tác CCHC của huyện thực sự có chuyển biến rõ nét, thực chất; Hội nghị tập huấn trang bị các kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác CCHC; giúp các đại biểu hiểu rõ hơn, sâu hơn về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và cơ sở dữ liệu dân cư; xác định được các vấn đề còn tồn tại, các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công; chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI.

Đồng chí Hồ Việt Hùng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, chú ý lắng nghe, chủ động trao đổi các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là dịp giúp các đại biểu bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để chủ động hơn, tự tin hơn trong thực thi công vụ.

Trên cơ sở kiến thức được tập huấn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn chủ động đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt hơn, sâu sát hơn; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận chuyên môn trong tham mưu, giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, đẩy mạnh thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chú trọng nâng cao hơn nữa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tập trung chuyển đổi số; phát động sâu rộng các phong trào phát hiện sáng kiến, mô hình, cách làm hay về CCHC; chủ động phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn huyện.

Đồng chí giao phòng Nội vụ nghiêm túc tiếp thu kiến thức tại Hội nghị tập huấn; chủ động trao đổi các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, từ đó tham mưu, đề xuất UBND huyện các giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Giảng viên Phạm Tuấn Anh– Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác CCHC như: Nội dung của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2021-2030 và triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác CCHC Nhà nước; kết quả và định hướng của Hà Nội về công tác CCHC, Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”;…

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác CCHC, công tác tham mưu xây dựng, thực hiện các chỉ số CCHC (PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS). Đồng thời, cập nhật một số kết quả nổi bật của Thành phố Hà Nội, huyện Sóc Sơn đã đạt được trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới... cũng như việc hình thành thái độ và phát huy tinh thần trách nhiệm của công chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại đơn vị, địa phương./.

Lê Thu Thủy – Phòng Nội vụ huyện Sóc Sơ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 620
Lượt truy cập trong tuần: 2314
Lượt truy cập trong tháng: 4392
Lượt truy cập trong năm: 584668
Tổng số lượt truy cập: 5218507