CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

V.v đề nghị công khai, niêm yết và thực hiện bộ TTHC trong lĩnh vực tổ chức Phi Chính phủ, Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

Ngày đăng 04/11/2019 | 07:29  | Lượt xem: 326
V.v đề nghị công khai, niêm yết và thực hiện bộ TTHC trong lĩnh vực tổ chức Phi Chính phủ, Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

V/v Cập nhật, niêm yết công khai và thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Ngày đăng 29/10/2019 | 01:49  | Lượt xem: 284
V/v Cập nhật, niêm yết công khai và thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI HUYỆN SÓC SƠN

Ngày đăng 23/10/2019 | 08:40  | Lượt xem: 400
Sáng 22-10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) Thành phố Hà Nội do đồng chí Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ làm làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2019 tại huyện...

V/v gia hạn thời gian tham gia cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/10/2019 | 03:54  | Lượt xem: 267
V/v gia hạn thời gian tham gia cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" của UBND Thành phố Hà Nội

V/v rút ngắn thời gian giải quyết Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng 11/10/2019 | 03:54  | Lượt xem: 261
V/v rút ngắn thời gian giải quyết Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

TB: 525/TNMT Thông báo về việc rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính tại phòng Tài nguyên môi trường

Ngày đăng 25/09/2019 | 04:06  | Lượt xem: 234
TB: 525/TNMT Thông báo về việc rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính tại phòng Tài nguyên môi trường

TB: 5071/TB-UBND Thông báo về việc rút ngắn thời gian gải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

Ngày đăng 23/09/2019 | 04:02  | Lượt xem: 203
TB: 5071/TB-UBND Thông báo về việc rút ngắn thời gian gải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

Công văn số: 2054/UBND- VP Niêm yết công khai và thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Ngày đăng 20/09/2019 | 04:20  | Lượt xem: 920
Công văn số: 2054/UBND- VP Niêm yết công khai và thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

V/v phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và PT nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện thuộc TP Hà Nội

Ngày đăng 18/09/2019 | 03:24  | Lượt xem: 216
V/v phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và PT nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện thuộc TP Hà Nội

V/v phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 12/09/2019 | 03:26  | Lượt xem: 226
V/v phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã...

V/v Niêm yết công khai và thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động

Ngày đăng 29/08/2019 | 03:30  | Lượt xem: 203
V/v Niêm yết công khai và thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động

V/v Thực hiện cập nhật và niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng 28/08/2019 | 03:32  | Lượt xem: 430
V/v Thực hiện cập nhật và niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

V/v Thực hiện cập nhật và niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng 28/08/2019 | 03:32  | Lượt xem: 227
V/v Thực hiện cập nhật và niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Quyết định số: 4514/QĐ-BTC Ban hành thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp mô hình cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông " năm 2019.

Ngày đăng 26/08/2019 | 08:40  | Lượt xem: 214
Quyết định số: 4514/QĐ-BTC Ban hành thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp mô hình cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông " năm 2019.

V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp

Ngày đăng 22/08/2019 | 03:35  | Lượt xem: 463
V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp

Nghị định Quy định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường

Ngày đăng 22/07/2019 | 04:22  | Lượt xem: 273
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1535
Lượt truy cập trong tuần: 4051
Lượt truy cập trong tháng: 9271
Lượt truy cập trong năm: 732098
Tổng số truy cập: 4616915