CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Trường Trung học phổ thông Kim Anh sôi nổi chung kết chuyên đề “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4”

Ngày đăng 16/01/2019 | 10:35  | Lượt xem: 152
Trường Trung học phổ thông Kim Anh sôi nổi chung kết chuyên đề “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4”

Huyện Sóc Sơn kiểm tra, rà soát thực trạng trụ sở, trang thiết bị làm việc, và nội thất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngày đăng 17/10/2018 | 09:39  | Lượt xem: 119
Huyện Sóc Sơn kiểm tra, rà soát thực trạng trụ sở, trang thiết bị làm việc, và nội thất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2018.

Ngày đăng 15/06/2018 | 10:17  | Lượt xem: 127
Huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2018.

Kế hoạch số 81 /KH-UBND: Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018

Ngày đăng 20/03/2018 | 03:33  | Lượt xem: 118
Kế hoạch số 81 /KH-UBND: Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018

Báo Cáo số 83/BC - UBND: Báo cáo Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quý I năm 2018

Ngày đăng 10/03/2018 | 03:39  | Lượt xem: 115
Báo Cáo số 83/BC - UBND: Báo cáo Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quý I năm 2018

kế hoạch số 07/KH-UBND: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 08/01/2018 | 04:28  | Lượt xem: 105
kế hoạch số 07/KH-UBND: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Báo Cáo số 584/BC-UBND: Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2017

Ngày đăng 09/12/2017 | 03:43  | Lượt xem: 113
Báo Cáo số 584/BC-UBND: Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2017

Kế hoạch số 63/KH-UBND: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2016

Ngày đăng 07/03/2016 | 04:51  | Lượt xem: 110
Kế hoạch số 63/KH-UBND: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2016

Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm làm bài viết thực hành tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Sóc Sơn năm 2015

Ngày đăng 01/10/2015 | 04:17  | Lượt xem: 100
Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm làm bài viết thực hành tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Sóc Sơn năm 2015

Thông báo Điều chỉnh nội dung ôn tập xét tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2015

Ngày đăng 30/09/2015 | 03:21  | Lượt xem: 101
Thông báo Điều chỉnh nội dung ôn tập xét tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2015

Thông báo Điều chỉnh nội dung ôn tập xét tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2015

Ngày đăng 30/09/2015 | 03:15  | Lượt xem: 114
Thông báo Điều chỉnh nội dung ôn tập xét tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2015

THÔNG BÁO THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC HUYỆN SÓC SƠN NĂM 2015

Ngày đăng 22/09/2015 | 06:01  | Lượt xem: 117
THÔNG BÁO THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC HUYỆN SÓC SƠN NĂM 2015

THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CÁC BƯỚC TRONG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2015

Ngày đăng 18/09/2015 | 03:41  | Lượt xem: 119
THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CÁC BƯỚC TRONG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2015

THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CÁC BƯỚC TRONG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2015

Ngày đăng 18/09/2015 | 03:38  | Lượt xem: 106
THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CÁC BƯỚC TRONG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2015

THÔNG BÁO MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2015 CỦA HUYỆN SÓC SƠN

Ngày đăng 16/09/2015 | 04:34  | Lượt xem: 119
THÔNG BÁO MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2015 CỦA HUYỆN SÓC SƠN

Công văn chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hợp đồng lao động tại các trường Mầm non của huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 26/08/2015 | 04:20  | Lượt xem: 121
Công văn chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hợp đồng lao động tại các trường Mầm non của huyện Sóc Sơn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non đang hợp đồng tại các trường mầm non công lập huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2015 | 10:46  | Lượt xem: 123
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non đang hợp đồng tại các trường mầm non công lập huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

CHỈ THỊ: Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 05/08/2015 | 10:43  | Lượt xem: 102
CHỈ THỊ: Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 593
Lượt truy cập trong tuần: 26026
Lượt truy cập trong tháng: 77888
Lượt truy cập trong năm: 77888
Tổng số truy cập: 2369187