ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Đảng bộ huyện Sóc Sơn - Từ Đại hội I đến Đại hội XI
Ngày đăng 28/07/2020 | 17:31  | Lượt xem: 545

Là một Đảng bộ giàu truyền thống, được thành lập sớm nhất khu vực phía bắc Hà Nội. Từ chi bộ cộng sản đầu tiên - chi bộ Tân Yên (Đa Phúc) thành lập năm 1933 và chi bộ Xuân Kỳ (Kim Anh) thành lập năm 1942, đến nay, Đảng bộ huyện Sóc Sơn (thành lập trên cơ sở sáp nhập huyện Kim Anh và Đa Phúc), Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã có 14.490 đảng viên thuộc 63 tổ chức cơ sở Đảng. Kể từ khi thành lập huyện Sóc Sơn (năm 1977) đến nay, Đảng bộ huyện Sóc Sơn trải qua 11 kỳ đại hội.

Các đại biểu sau phiên họp tại hội trường Đại hội I

Đại hội I (1978-1979)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ nhất được tổ chức tại Hội trường Huyện uỷ ngày 07/5/1978 để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ từ ngày thành lập (10/1977) đến tháng 4/1978. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ: Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng Sóc Sơn sớm trở thành một đơn vị kinh tế nông - công nghiệp. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện gồm 35 đồng chí (02 ủy viên dự khuyết), Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Xuân Duyệt được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

Các đại biểu đến làm việc tại hội trường Đại hội II

Đại hội II (1980-1983)

Đại hội II được tổ chức tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 04 - 09/01/1980 với sự tham dự của 197/200 đại biểu đảng viên. Đại hội thảo luận và thống nhất đánh giá: 2 năm (1978-1979), trong hoàn cảnh khó khăn chung của cả nước, chiến tranh biên giới xảy ra cùng với những khó khăn, phức tạp riêng của địa phương khi huyện mới được thành lập, lại có thay đổi về địa giới, Đảng bộ và nhân dân Huyện phát huy tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần đoàn kết, vững vàng phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đại hội quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1980-1983: Lấy sản xuất, ổn định đời sống và xây dựng làm trọng tâm và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nếu nổ ra chiến tranh”. Mặt khác, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp, đưa giống mới vào đồng ruộng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trồng rừng cần được đầu tư phát triển...

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí (02 ủy viên dự khuyết), Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tám được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Đại hội III (1983-1986)

Đại hội III diễn ra tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 31/01 - 02/02/1983. Về dự Đại hội có 191 đại biểu. Đại hội đánh giá: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, Đảng bộ và nhân dân trong Huyện giành được những thắng lợi đáng kể trên các lĩnh vực. Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp từng bước được củng cố; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện nằm trong tình trạng khó khăn chung của Thủ đô và cả nước song được duy trì và có bước phát triển mới. Các đơn vị thương nghiệp ngày càng phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.

Đại hội nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ những năm 1983-1985: Từng bước xây dựng huyện Sóc Sơn thành đơn vị kinh tế nông - lâm, công nghiệp hoàn chỉnh và pháo đài quân sự vững chắc phía bắc Thủ đô Hà Nội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 34 đồng chí (02 uỷ viên dự khuyết), Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Lương Văn Nghĩa  được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội IV

Đại hội IV (1986-1989)

Đại hội IV được tổ chức tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 16 - 21/9/1986. Về dự Đại hội có 296 đại biểu. Nghị quyết Đại hội đánh giá: nhiệm kỳ 1983-1986, Đảng bộ và nhân dân huyện Sóc Sơn tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời gian, tập trung chỉ đạo dứt điểm, góp phần duy trì và phát triển sản xuất, phấn đấu đạt được những thắng lợi quan trọng. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển theo hướng nông - lâm - công nghiệp và xuất khẩu. Huyện chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật các công trình phúc lợi xã hội, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, bảo đảm sức khoẻ Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

Đại hội nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chung của Đảng bộ những năm tới: xây dựng huyện Sóc Sơn có cơ cấu: Nông - công - lâm nghiệp tiên tiến. Là huyện vành đai thực phẩm cung cấp ngày càng nhiều thực phẩm, lương thực, hàng hoá xuất khẩu. Phát triển nông nghiệp toàn diện. Phát huy thế mạnh đồi, rừng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 41 đồng chí (05 uỷ viên dự khuyết), Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Kim Văn được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Đại hội biểu quyết thông qua mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 1989-1991 tại Đại hội V

Đại hội V (1989-1991)

Đại hội V được tổ chức tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 17 - 19/01/1989. Về dự Đại hội có 261 đại biểu. Đại hội thống nhất đánh giá: Huyện có sự bố trí lại cơ cấu sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế nông - công - lâm nghiệp và dịch vụ; từng bước khai thác tiềm năng của địa phương, mở rộng sản xuất. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, một số mặt có tiến bộ, các xí nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn bước đầu chuyển dần sang quản lý hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về quyền chủ động sản xuất của cơ sở. Tuy nhiên, đời sống công nhân viên chức chưa được cải thiện nhiều. Lâm nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng và trồng cây phân tán hàng năm theo kế hoạch, làm tốt việc giao đất trống đồi trọc đến hộ gia đình, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng đều chuyển động theo nhịp độ của phong trào và tinh thần đổi mới. Đội ngũ cán bộ chủ chốt được bố trí, sắp xếp lại theo hướng tinh giản biên chế, đảm bảo đủ năng lực và uy tín. An ninh, chính trị trên địa bàn huyện cơ bản giữ vững, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Đại hội quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu cho năm 1989 - 1990 là: Kiên định theo con đường đổi mới của Đảng, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, tập trung mọi cố gắng thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ: Tạo chuyển biến rõ rệt về kinh tế, xã hội, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội; Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức cán bộ, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí (01 uỷ viên dự khuyết), Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Kết được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI

Đại hội VI (1991-1996)

Đại hội VI (vòng 1) họp từ ngày 21 - 23/3/1991 thảo luận các dự thảo văn kiện Trung ương và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đại hội (vòng 2) họp từ ngày 25 - 27/9/1991 kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng mục tiêu thời gian tới. Đại biểu về dự Đại hội có 248 đồng chí. Đại hội thống nhất nhận định, đánh giá: Mấy năm qua, tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân trong huyện được cải thiện một bước; tình hình an ninh - chính trị ổn định. Đại hội nhất trí xây dựng phương hướng, nhiệm vụ những năm tới: Xây dựng huyện Sóc Sơn ổn định về chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cải thiện một bước đời sống nhân dân.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Kết tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Phiên họp toàn thể Đại hội VII

Đại hội VII (1996-2000)

Đại hội VII được tổ chức tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 06 - 09/02/1996  với sự tham dự của 248 đại biểu thay mặt cho 8.016 đảng viên toàn huyện.

Đại hội đánh giá, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, Đảng bộ và nhân dân trong Huyện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển khá toàn diện, các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội VI và Đại hội giữa nhiệm kỳ đề ra đều hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,2%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ hộ giàu tăng; giáo dục, y tế và các lĩnh vực văn hóa, xã hội khác phát triển tốt. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo, năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng cao; lòng tin của nhân dân với Đảng, với sự nghiệp đổi mới được củng cố.

Đại hội quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ mới: Giữ vững và phát huy Đảng bộ vững mạnh, tập trung khai thác các nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Nông - lâm nghiệp - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Kết tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII

Đại hội VIII (2000-2005)

Đại hội VIII diễn ra tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 12 - 14/10/2000 tại Hội trường UBND Huyện. Dự Đại hội có 180 đại biểu. Đây là Đại hội được Đảng bộ Thành phố chọn là Đại hội điểm cấp huyện. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Thành ủy Hà Nội về dự và chỉ đạo.

Đại hội nhất trí đánh giá: 10 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện phấn đấu không ngừng, vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, giành được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp liên tục phát triển, năng suất lúa bình quân hàng năm đạt trên 6 tấn/ha, đảm bảo ổn định lương thực. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá, tốc độ bình quân tăng từ 33,5%/năm. Dịch vụ phát triển, tỷ trọng đạt 17,6% năm 2000. Huyện không còn hộ đói, hộ nghèo giảm, hộ khá, hộ giàu tăng nhanh. Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ được nâng lên.

Đại hội thông qua định hướng phát triển kinh tế - xã hội (2001- 2005): Phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh theo hướng nông, lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; khuyến khích mở rộng sản xuất và đầu tư từ bên ngoài, đẩy mạnh liên doanh, hợp tác; nâng cao hiệu quả sản xuất mở rộng ngành nghề, thực hiện có hiệu quả cổ phần hoá doanh nghiệp. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Quốc phòng an ninh vững chắc, y tế giáo dục phát triển, nâng cao hiệu lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý của chính quyền, hoạt động của các đoàn thể quần chúng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn My được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX

Đại hội IX (2005-2010)

Đại hội IX diễn ra tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 05 - 07/10/2005 với 206 đại biểu tham dự.

Đại hội thống nhất đánh giá: nhiệm kỳ 2005-2020, tranh thủ sự quan tâm của thành phố bằng việc ra Nghị quyết chuyên đề về một số chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn đến năm 2010, thực hiện nhiều giải pháp, Sóc Sơn giành được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, huyện Sóc Sơn và 13 xã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đánh dấu bước phát triển mới, tạo đà cho huyện phát triển trong những năm tới. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2005 bằng 244,65% so với năm 2000, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 19,5%. Công nghiệp và xây dựng có bước phát triển nhanh, trở thành ngành kinh tế chủ lực. Kinh tế ngoài quốc doanh phát triển mạnh. Ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ bản bình quân đạt 83,5 tỷ đồng/năm. Nhiều công trình thuỷ lợi quan trọng như hệ thống tiêu Đông Bắc, trạm bơm Cẩm Hà, hồ chứa nước Đồng Đò được xây dựng, nâng tỷ lệ tưới chủ động đạt 75%, tiêu đạt 70%. Đầu năm 2004, dự án cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn hoàn thành tại 100% số xã. Hệ thống giao thông, đặc biệt, giao thông nông thôn được tập trung đầu tư với tổng kinh phí 105 tỷ đồng, xây dựng 243 km.

Văn hoá - xã hội có bước phát triển toàn diện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 18,8% năm 2001 xuống còn 0,6% năm 2005.

Đại hội biểu quyết phương hướng, mục tiêu phấn đấu đến năm 2010: Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, lợi thế; tập trung thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, trên cơ sở phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp hàng hoá; xây dựng nông thôn hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu hết năm 2010, Sóc Sơn không còn là huyện nghèo và từng bước thành vùng phát triển của Thủ đô.Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa X

Đại hội X (2010-2015)

Đại hội X họp tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 15 - 17/7/2010. Về dự Đại hội có 300 đại biểu. Đây là số lượng đại biểu được triệu tập lớn nhất trong các kỳ Đại hội của Đảng bộ huyện từ trước đến nay. 

5 năm (2005-2010), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX trong điều kiện còn nhiều khó khăn, biến động lớn về lãnh đạo chủ chốt, song toàn Đảng bộ chủ động vượt khó khăn, tìm đường hướng, nắm bắt thời cơ, đặc biệt sự quan tâm của Thành phố trong vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện, đạt được những kết quả khả quan. Kinh tế do huyện quản lý tăng trưởng khá, bình quân 12,37% (cao nhất từ trước đến nay). Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Chất lượng sinh hoạt Đảng có tiến bộ, dân chủ trong Đảng được phát huy. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 1.497 đảng viên mới.

Đại hội xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2010 - 2015: Đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp sinh thái, từng bước hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng, qui hoạch và quản lý qui hoạch; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, định hướng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, năng lực điều hành của chính quyền và hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể nhân dân.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 43 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Phong được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI

Đại hội XI (2015-2020)

Đại hội XI họp tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 09 - 11/7/2015. Về dự Đại hội có 299 đại biểu, đại diện cho 12.544 đảng viên thuộc 64 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện mạnh dạn đổi mới, chủ động tìm hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,71%/năm. Huyện hoàn thành về cơ bản dồn điền đổi thửa tại 136 thôn làng, với hơn 11.000 ha (dẫn đầu thành phố), từ bình quân 10 thửa/hộ giảm xuống còn 2,5 thửa/hộ. Sau dồn điền đổi thửa, huyện có nhiều giải pháp, cơ chế nhằm đổi mới tư duy sản xuất, tăng tỷ lệ cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giảm chi phí, tăng năng suất, giá trị sản xuất đạt 132 triệu đồng/ha, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, chất lượng cao, có những vùng đạt từ 350 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha. Thành phố đầu tư cho huyện 1.800 tỷ đồng với 232 dự án. Đầu tư của huyện với 74 dự án, số vốn 1.155 tỷ đồng, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành nhiều quy hoạch quan trọng. Đến hết năm 2015, toàn huyện hoàn thành 433/475 tiêu chí, 12 xã được công nhận nông thôn mới, 13 xã còn lại đạt từ 12-14 tiêu chí. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức.

Đại hội thống nhất đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm, 02 khâu đột phá: Tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng nông thôn mới, cung cấp nước sạch, xử lý ô nhiễm môi trường; Công tác cán bộ và chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 43 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí.

Đồng chí Phạm Xuân Phương được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

Có thể thấy, qua mỗi giai đoạn lịch sử, các kỳ Đại hội Đảng bộ Huyện, Đảng bộ huyện Sóc Sơn không ngừng củng cố về tổ chức, đổi mới về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để đề ra phương hướng lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa quê hương ngày càng phát triển đi lên.

Tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII

Từ ngày 29 đến 31/7/2020, tại Hội trường UBND Huyện Sóc Sơn sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 299 đại biểu chính thức đại diện cho 14.490 đảng viên thuộc 63 tổ chức cơ sở Đảng. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, cùng với kinh nghiệm được rút ra từ những kỳ Đại hội trước, tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII sẽ thành công tốt đẹp và có những quyết sách đưa Sóc Sơn phát triển nhanh, mạnh, bền vững, tạo những tiền đề quan trọng để trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh của Thủ đô trong tương lai.

Trương Ngọc Lan-Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1571
Lượt truy cập trong tuần: 35955
Lượt truy cập trong tháng: 40909
Lượt truy cập trong năm: 687832
Tổng số truy cập: 1717281