ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Đảng bộ huyện Sóc Sơn - Từ Đại hội I đến Đại hội XI
Ngày đăng 28/07/2020 | 17:31  | Lượt xem: 816

Là một Đảng bộ giàu truyền thống, được thành lập sớm nhất khu vực phía bắc Hà Nội. Từ chi bộ cộng sản đầu tiên - chi bộ Tân Yên (Đa Phúc) thành lập năm 1933 và chi bộ Xuân Kỳ (Kim Anh) thành lập năm 1942, đến nay, Đảng bộ huyện Sóc Sơn (thành lập trên cơ sở sáp nhập huyện Kim Anh và Đa Phúc), Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã có 14.490 đảng viên thuộc 63 tổ chức cơ sở Đảng. Kể từ khi thành lập huyện Sóc Sơn (năm 1977) đến nay, Đảng bộ huyện Sóc Sơn trải qua 11 kỳ đại hội.

Các đại biểu sau phiên họp tại hội trường Đại hội I

Đại hội I (1978-1979)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ nhất được tổ chức tại Hội trường Huyện uỷ ngày 07/5/1978 để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ từ ngày thành lập (10/1977) đến tháng 4/1978. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ: Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng Sóc Sơn sớm trở thành một đơn vị kinh tế nông - công nghiệp. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện gồm 35 đồng chí (02 ủy viên dự khuyết), Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Xuân Duyệt được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

Các đại biểu đến làm việc tại hội trường Đại hội II

Đại hội II (1980-1983)

Đại hội II được tổ chức tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 04 - 09/01/1980 với sự tham dự của 197/200 đại biểu đảng viên. Đại hội thảo luận và thống nhất đánh giá: 2 năm (1978-1979), trong hoàn cảnh khó khăn chung của cả nước, chiến tranh biên giới xảy ra cùng với những khó khăn, phức tạp riêng của địa phương khi huyện mới được thành lập, lại có thay đổi về địa giới, Đảng bộ và nhân dân Huyện phát huy tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần đoàn kết, vững vàng phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đại hội quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1980-1983: Lấy sản xuất, ổn định đời sống và xây dựng làm trọng tâm và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nếu nổ ra chiến tranh”. Mặt khác, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp, đưa giống mới vào đồng ruộng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trồng rừng cần được đầu tư phát triển...

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí (02 ủy viên dự khuyết), Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tám được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Đại hội III (1983-1986)

Đại hội III diễn ra tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 31/01 - 02/02/1983. Về dự Đại hội có 191 đại biểu. Đại hội đánh giá: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, Đảng bộ và nhân dân trong Huyện giành được những thắng lợi đáng kể trên các lĩnh vực. Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp từng bước được củng cố; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện nằm trong tình trạng khó khăn chung của Thủ đô và cả nước song được duy trì và có bước phát triển mới. Các đơn vị thương nghiệp ngày càng phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.

Đại hội nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ những năm 1983-1985: Từng bước xây dựng huyện Sóc Sơn thành đơn vị kinh tế nông - lâm, công nghiệp hoàn chỉnh và pháo đài quân sự vững chắc phía bắc Thủ đô Hà Nội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 34 đồng chí (02 uỷ viên dự khuyết), Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Lương Văn Nghĩa  được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội IV

Đại hội IV (1986-1989)

Đại hội IV được tổ chức tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 16 - 21/9/1986. Về dự Đại hội có 296 đại biểu. Nghị quyết Đại hội đánh giá: nhiệm kỳ 1983-1986, Đảng bộ và nhân dân huyện Sóc Sơn tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời gian, tập trung chỉ đạo dứt điểm, góp phần duy trì và phát triển sản xuất, phấn đấu đạt được những thắng lợi quan trọng. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển theo hướng nông - lâm - công nghiệp và xuất khẩu. Huyện chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật các công trình phúc lợi xã hội, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, bảo đảm sức khoẻ Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

Đại hội nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chung của Đảng bộ những năm tới: xây dựng huyện Sóc Sơn có cơ cấu: Nông - công - lâm nghiệp tiên tiến. Là huyện vành đai thực phẩm cung cấp ngày càng nhiều thực phẩm, lương thực, hàng hoá xuất khẩu. Phát triển nông nghiệp toàn diện. Phát huy thế mạnh đồi, rừng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 41 đồng chí (05 uỷ viên dự khuyết), Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Kim Văn được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Đại hội biểu quyết thông qua mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 1989-1991 tại Đại hội V

Đại hội V (1989-1991)

Đại hội V được tổ chức tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 17 - 19/01/1989. Về dự Đại hội có 261 đại biểu. Đại hội thống nhất đánh giá: Huyện có sự bố trí lại cơ cấu sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế nông - công - lâm nghiệp và dịch vụ; từng bước khai thác tiềm năng của địa phương, mở rộng sản xuất. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, một số mặt có tiến bộ, các xí nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn bước đầu chuyển dần sang quản lý hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về quyền chủ động sản xuất của cơ sở. Tuy nhiên, đời sống công nhân viên chức chưa được cải thiện nhiều. Lâm nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng và trồng cây phân tán hàng năm theo kế hoạch, làm tốt việc giao đất trống đồi trọc đến hộ gia đình, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng đều chuyển động theo nhịp độ của phong trào và tinh thần đổi mới. Đội ngũ cán bộ chủ chốt được bố trí, sắp xếp lại theo hướng tinh giản biên chế, đảm bảo đủ năng lực và uy tín. An ninh, chính trị trên địa bàn huyện cơ bản giữ vững, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Đại hội quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu cho năm 1989 - 1990 là: Kiên định theo con đường đổi mới của Đảng, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, tập trung mọi cố gắng thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ: Tạo chuyển biến rõ rệt về kinh tế, xã hội, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội; Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức cán bộ, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí (01 uỷ viên dự khuyết), Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Kết được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI

Đại hội VI (1991-1996)

Đại hội VI (vòng 1) họp từ ngày 21 - 23/3/1991 thảo luận các dự thảo văn kiện Trung ương và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đại hội (vòng 2) họp từ ngày 25 - 27/9/1991 kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng mục tiêu thời gian tới. Đại biểu về dự Đại hội có 248 đồng chí. Đại hội thống nhất nhận định, đánh giá: Mấy năm qua, tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân trong huyện được cải thiện một bước; tình hình an ninh - chính trị ổn định. Đại hội nhất trí xây dựng phương hướng, nhiệm vụ những năm tới: Xây dựng huyện Sóc Sơn ổn định về chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cải thiện một bước đời sống nhân dân.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Kết tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Phiên họp toàn thể Đại hội VII

Đại hội VII (1996-2000)

Đại hội VII được tổ chức tại Hội trường UBND Huyện từ ngày 06 - 09/02/1996  với sự tham dự của 248 đại biểu thay mặt cho 8.016 đảng viên toàn huyện.

Đại hội đánh giá, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, Đảng bộ và nhân dân trong Huyện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển khá toàn diện, các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội VI và Đại hội giữa nhiệm kỳ đề ra đều hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,2%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ hộ giàu tăng; giáo dục, y tế và các lĩnh vực văn hóa, xã hội khác phát triển tốt. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo, năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, ch