ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 13/11/2020 | 10:49  | Lượt xem: 235

Sáng 12-11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11/2020. Các Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Phan Xuân Thủy chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu huyện Sóc Sơn có đồng chí: Nguyễn Nam Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Hữu Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội huyện. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nam Hà chủ trì tại điểm cầu Sóc Sơn

Hội nghị đã nghe Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương thông tin chuyên đề “Kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025”. Tính đến hết ngày 28-10, toàn bộ 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành thành công Đại hội, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự, với tỷ lệ phiếu bầu cao, đặc biệt, nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt tuyệt đối 100%. Có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy; 23 Đảng bộ có tân Bí thư. Đáng chú ý, có 12 đồng chí được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển trong năm 2020 và đều đắc cử, tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Có 22 địa phương bầu chọn Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là những cán bộ lần đầu đắc cử; 41 người tái đắc cử. Có 29 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 12 người là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sóc Sơn

Tiếp đó, Hội nghị nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04-6-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Báo cáo viên nhấn mạnh,  để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế....

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin chuyên đề “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể đối với tình hình quốc tế và khu vực”.

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị, hệ thống tuyên giáo các cấp tiếp tục quan tâm tuyên truyền về kết quả thành công, bài học kinh nghiệm của các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông tin về các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình  Đại hội XIII của Đảng cũng như công tác chuẩn bị Đại hội; về kết quả kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng đã được xem xét và thông qua, đáp ứng yêu cầu của xã hội cũng như nguyện vọng của cử tri; về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra tại các tỉnh miền Trung; thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan…

Trương Ngọc Lan - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 634
Lượt truy cập trong tuần: 26038
Lượt truy cập trong tháng: 77900
Lượt truy cập trong năm: 77900
Tổng số truy cập: 2369199