ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 17/02/2020 | 14:28  | Lượt xem: 12455

Sáng ngày 14-02, Tiểu Ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 họp đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì Hội nghị.

Sáng ngày 14-02, Tiểu Ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 họp đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó trưởng tiểu ban Văn kiện, tổ phó Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện đã báo cáo những nội dung chính trong dự thảo Văn kiện, gợi ý những nội dung cần thảo luận, thống nhất trong văn kiện, đó là: Thảo luận, quyết định chủ đề Đại hội; đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, phân tích sâu những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó lựa chọn những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Văn kiện.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng, quyết liệt và hiệu quả, qua 20 ý kiến đóng góp khá tập trung, thẳng thắn, Hội nghị đã bàn thảo sâu về Chủ đề Đại hội, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, truyền thống và định hướng phát triển của huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cũng đánh giá kỹ lưỡng kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo đánh giá trúng, đúng và sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng và các mặt công tác xây dựng Đảng và những bài học kinh nghiệm rút ra. Các đại biểu cũng dành thời gian bàn và thống nhất các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát 5 năm tới và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu trong việc phát biểu ý kiến thảo luận, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, báo cáo chính trị là “kim chỉ nam”, là sản phẩm trí tuệ, mục tiêu, định hướng của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện để lãnh đạo Huyện phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, đồng chí yêu cầu Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập Văn kiện trên cơ sở những góp ý của các đại biểu tại Hội nghị và bằng văn bản sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình xây dựng báo cáo chính trị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Báo cáo chính trị phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và dựa trên cơ sở đánh giá thực tiễn nguồn lực của huyện; Bố cục báo cáo phải theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành phố; Chủ đề Đại hội đảm bảo 04 thành tố, xác định: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống huyện anh hùng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới và mục tiêu phấn đấu của huyện đến năm 2025; Nội dung báo cáo ngắn gọn, xúc tích, sâu sắc, nêu bật được kết quả thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 02 khâu đột phá và 18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2029; đánh giá chân thực những hạn chế, yếu kém và trên cơ sở dự báo chính xác những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của huyện để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của Huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau hội nghị này, Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập Văn kiện cần tiếp tục hoàn thiện dự thảo, trong tháng 2 tổ chức các Hội nghị xin ý kiến góp ý của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện, Trưởng, phó các ban Đảng, trưởng các phòng, ban, đơn vị của Huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Huyện; nguyên lãnh đạo chủ chốt Huyện; lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố vào dự thảo và hoàn thành Dự thảo Báo cáo chính trị trong trung tuần tháng 3-2020 để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; tổng hợp ý kiến đóng góp, hoàn thành văn kiện vào tháng 7-2020.

Ngọc Lan - Bùi Loan

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 387
Lượt truy cập trong tuần: 27260
Lượt truy cập trong tháng: 42738
Lượt truy cập trong năm: 553328
Tổng số truy cập: 1582777