ĐẢNG ĐOÀN THỂ

THÀNH ỦY HÀ NỘI TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
Ngày đăng 09/01/2022 | 17:04  | Lượt xem: 441

Sáng 8-1, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; thay thế cho 6 Hội nghị tổng kết năm của 5 ban Đảng và Văn phòng Thành ủy. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Tại điểm cầu huyện Sóc Sơn, đồng chí Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí  Nguyễn Nam Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị Huyện.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Sóc Sơn

Trình bày báo cáo tổng kết, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2021, các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm chủ đề năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Chất lượng tham mưu ngày càng nâng lên; chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong báo cáo tại Hội nghị

Nổi bật, đã tham mưu, góp phần tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố với nhiều đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, không để ảnh hưởng tiến độ, hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19. Thành ủy đã sớm ban hành và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 2 nghị quyết chuyên đề với nội dung đã được nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn kỹ lưỡng, sát hợp với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các nội dung thưởng xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Đặc biệt, các ban Đảng Thành ủy và Văn phòng Thành ủy đã phối hợp tham mưu với Thành ủy huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt”, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khôi phục, phát triển kinh tế. Kinh tế Thủ đô thể hiện rõ xu hướng phục hồi trưởng. Thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao. Lạm phát được kiểm soát. 15/30 quận, huyện không còn hộ nghèo. Thành phố bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện trên địa bàn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường bình yên của Thủ đô. 

Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, trong đó tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phối hợp tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong mọi thời điểm đều được xác định là nhiệm vụ then chốt, có vai trò và ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được nêu trong Báo cáo. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh và lưu ý thêm 6 nội dung chủ yếu.

Về công tác tư tưởng, tuyên giáo, tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác dự báo và giải quyết các vấn đề truyền thông, chống quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá trên các phương tiện thông tin đại chúng; nắm bắt, dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô để có giải pháp phù hợp...

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, nhất là cấp cơ sở gắn với việc triển khai nghiêm túc Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch...

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung rà soát, giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tồn đọng, kéo dài và giải quyết dứt điểm các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm tra; chú trọng phát hiện qua tự kiểm tra, giám sát nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ “phiền hà sách nhiễu” trong một bộ phận cán bộ công chức thực thi công vụ...

Về công tác dân vận, phải nắm bắt kịp thời và dự báo sát tình hình Nhân dân để tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh, khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện các nội dung công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Đối với công tác Văn phòng cấp ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thành ủy và sớm hoàn thành việc tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định tặng Bằng khen, UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, nội chính, dân vận và Văn phòng cấp ủy.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nam Hà và Phó Chủ tịch HĐND Huyện Nguyễn Tất Thanh trao cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sóc Sơn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nam Hà và Phó Chủ tịch HĐND Huyện Nguyễn Tất Thanh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho Ban Dân vận Huyện ủy Sóc Sơn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nam Hà và Phó Chủ tịch HĐND Huyện Nguyễn Tất Thanh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho Văn phòng Huyện ủy Sóc Sơn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nam Hà trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nguyễn Thị Vân Anh

Tại điểm cầu huyện Sóc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nam Hà đã trao cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy và Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện Nguyễn Thị Vân Anh.

Trương Ngọc Lan - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 694
Lượt truy cập trong tuần: 9515
Lượt truy cập trong tháng: 33157
Lượt truy cập trong năm: 288317
Tổng số truy cập: 4173133