ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý
Ngày đăng 22/11/2019 | 07:40  | Lượt xem: 435

Chiều 20-11, tại Hội trường UBND huyện, Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo

          Chiều 20-11, tại Hội trường UBND huyện, HôHuyện ủy Sóc Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và một số nội dung trọng tâm công tác xây dựng Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, chuyên viên các ban Đảng Huyện ủy, Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc, Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn.

                              Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Lương Du triển khai các kế hoạch

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Du - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã thông qua Kế hoạch số 189-KH/HU, ngày 14-11-2019 của Huyện ủy Sóc Sơn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân lãnh đạo, quản lý. Theo Kế hoạch, đối tượng kiểm điểm là các tập thể, cá nhân là đảng viên trong toàn Đảng bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nội dung kiểm điểm đối với tập thể gồm: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng; Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước… Đối với đảng viên, kiểm điểm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hằng năm; Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm, ý thức thái độ phục vụ nhân dân. Về thời gian kiểm điểm, đánh giá chất lượng, đối với tổ chức Đảng và đảng viên cấp cơ sở xong trước ngày 05-12 hằng năm, đối với tập thể, cá nhân hoàn thành và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 10-12 hằng năm; Đối với cấp Huyện hoàn thành kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 25-12 hằng năm. 

          Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cũng triển khai nhiệm vụ tiếp tục thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2019; Việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy và Đề án 11-ĐA/HU của Huyện ủy; Việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn theo Đề án của UBND huyện và triển khai Kế hoạch số 119-KH/HU, ngày 15-11-2019 về việc tổng kiểm tra sức khỏe năm 2019 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Đối với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2019, đề nghị Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc, văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn nghiên cứu kỹ kế hoạch của Huyện ủy, triển khai thực hiện bằng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các chi bộ và tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, chất lượng, tránh kiểm điểm hời hợt, qua loa. Khi kiểm điểm cần nhìn thẳng vào những tồn tại của huyện, của đơn vị năm 2019 gắn với kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban chấp hành, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, người đứng đầu. Việc đánh giá chất lượng đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần gắn với kết quả đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng. Quá trình thực hiện kiểm điểm, các đơn vị phải xin ý kiến các tổ công tác, tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo kiểm điểm. Tổ trưởng tổ công tác, thành viên tổ công tác, nhất là các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách đơn vị phải quan tâm, nắm chắc những tồn tại, khuyết điểm của đơn vị phụ trách để chỉ đạo kiểm điểm sát. Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ cân nhắc, lựa chọn gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số đảng bộ.

                       Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Minh phát biểu chỉ đạo

          Đối với việc thực hiện Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án 11-ĐA/HU của Huyện ủy và việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố, đồng chí Phạm Văn Minh yêu cầu các xã, thị trấn nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố. Việc triển khai sắp xếp, kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách phải gắn với kiện toàn thôn, tổ dân phố, đồng bộ chính quyền với Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng chí cũng lưu ý Đảng ủy các xã, thị trấn cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế từ những chi bộ đã tổ chức Đại hội. Về công tác phát triển đảng, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy huyện yêu cầu 17 đơn vị có nguồn song chưa kết nạp được đảng viên mới năm 2019 cần kiểm điểm lại vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tự xác định đây là một điểm trừ khi đánh giá chất lượng tổ chức Đảng năm 2019.

Trương Ngọc Lan

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 569
Lượt truy cập trong tuần: 11010
Lượt truy cập trong tháng: 54494
Lượt truy cập trong năm: 565084
Tổng số truy cập: 1594533