ĐẢNG ĐOÀN THỂ

VỚI ĐẢNG TRỌN VẸN NIỀM TIN YÊU
Ngày đăng 20/01/2020 | 14:44  | Lượt xem: 217

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đặt một mốc son rạng rỡ trong lịch sử dân tộc!

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đặt một mốc son rạng rỡ trong lịch sử dân tộc!

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đêm đen nô lệ, lầm than, lớp lớp người Việt Nam đã vững bước trên con đường cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, mở ra kỷ nguyên mới hội nhập và phát triển. Đảng ta đã viết nên những trang vàng lịch sử của thời đại Hồ Chí Minh, tô thắm truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ mỗi trái tim, chúng ta tự hào về Đảng. Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam!

Thực tiễn 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con thuyền Việt Nam vượt qua muôn trùng sóng gió đến bến bờ vinh quang. Đó là thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, thu non sông về một mối.

Đặc biệt, sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trên con đường xã hội chủ nghĩa. Chưa bao giờ thế và lực của đất nước lại lớn mạnh như hiện nay; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được chăm lo chu đáo; vị thế Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng với cộng đồng thế giới với nhiều thuận lợi nhưng cũng lắm thách thức, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Đảng ta luôn xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt”. Bởi Đảng có thực sự trong sạch vững mạnh mới nâng tầm lãnh đạo đất nước, đưa con thuyền cách mạng của Đảng, dân tộc vững bước đi tới những thành công, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của nhân dân.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, tranh thủ thời cơ, chủ động vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra. Đồng thời quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ trọng tâm là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Nhìn lại chặng đường 90 năm qua, tự hào về truyền thống của Đảng, chúng ta càng trân trọng giữ gìn những thành quả to lớn của cách mạng; khắc ghi sự cống hiến, hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên… vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. Chúng ta mãi mãi tự hào có Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh lãnh đạo./.

  Tháng 2 – 2020

   Văn phòng HĐND- UBND huyện- Nguyền tuyên truyền Sở VHTT Hà Nội

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 473
Lượt truy cập trong tuần: 2711
Lượt truy cập trong tháng: 18189
Lượt truy cập trong năm: 528779
Tổng số truy cập: 1558228