DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Stt Chức danh/Chức Vụ Họ và tên SĐT Di động Ghi chú  
1 Văn phòng HĐND-UBND huyện      
Chánh Văn phòng Đoàn Hiệp 0912899945    
Phó Văn phòng Nguyễn Thị Vân Anh 0974836799    
Phó Văn phòng Nguyễn Kim Lữ 0888805656    
Phó Văn phòng Nguyễn Hữu Thông 0982385892    
2 Thanh tra huyện        
Chánh Thanh tra        
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Phương Lan 0904158589    
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Đình Hải 0988509619    
3 Phòng Tư pháp        
Trưởng phòng Nguyễn Kim Tuyến 0382460086    
Phó Trưởng phòng Dương Văn Thay 0983253218    
4 Phòng Tài chính-Kế hoạch        
Trưởng phòng Bùi Kim Thoa 0986676338    
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh 904993438    
Phó Trưởng phòng Vũ Thùy Ngân  
0916600669 
   
5 Phòng Tài nguyên và Môi trường      
Trưởng phòng Nguyễn Văn Toàn 0943546262    
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thạch  Bỉnh 0975450883    
Phó Trưởng phòng Bùi Thị Thúy Ngân 0989308899    
6 Phòng Kinh tế        
Trưởng phòng Hoàng Thị Hà 0982410914    
Phó Trưởng phòng Trần Đức Nam 0888805656    
Phó Trưởng phòng Phạm Văn Binh 0912031486    
7 Phòng Y tế        
Trưởng phòng Lưu Thị Hồng Sen 0913898869    
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Hiền 0972207787    
8 Phòng Giáo dục và Đào tạo        
Trưởng phòng Trần Thị Thanh Huế 0915377377    
Phó Trưởng phòng Tống Minh Kiều 0912919668    
Phó Trưởng phòng Hà Thúy Thiện 0984107679    
9 Phòng Lao động TB&XH        
Trưởng phòng Đoàn Văn Sinh 0913006662    
Phó Trưởng phòng Ngô Văn Chức 0913360550    
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Nhàn 0962024618    
10 Phòng Nội vụ        
Trưởng phòng Nguyễn  Thị Kim Tuyến 0983850119    
Phó Trưởng phòng Tạ Thị Thu Trang 0973203981    
11 Phòng Quản lý đô thị        
Trưởng phòng Nguyễn Xuân Thắng 0974289399    
Phó Trưởng phòng Tạ Văn Đa 0913358880    
Phó Trưởng phòng Trịnh Văn Duy 0978272257    
12 Phòng Văn hóa và Thông tin        
Trưởng phòng Tống Giang Phúc 0968899389    
Phó trưởng phòng Trần Kiên 0983822803    
Phó trưởng phòng  Đỗ Thị Thu Hà 0986508787    
13 Ban Quản lý dự án        
Giám đốc Nguyễn Bá Hoàng 0982366591    
Phó Giám đốc Nguyễn Hương Giang 0976660509    
Phó Giám đốc Đào Xuân Trường 0943006996    
Phó Giám đốc Phạm Ánh Dương 0915087915    
14 Trung tâm phát triển quỹ đất        
Giám đốc Nguyễn Trường Giang 0913006858    
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thảo 0904011187    
Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Quý 0983776108    
         
15 Chi cục thống kê        
Chi Cục trưởng Nguyễn Xuân Lợi 0976641510    
Phó Chi  cục trưởng Phạm Thị Nguyên 0979928569    
16 Hội Chữ thập đỏ        
Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Điệp 0983298002    
Phó Chủ tịch Hội Trần Tiến Lực 0986676318    
Phó Chủ tịch Hội Trần Thị Thu Hà 0819816888    
17 Trung tâm GDNN-GDTX         
Giám đốc Nguyễn Văn Chín      
Phó Giám đốc Nguyễn Nam Nho      
Phó Giám đốc Vương Thị Thanh Hương      
18 Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Sóc Sơn      
Giám đốc Nguyễn Kiều Hưng 0904215847    
Phó Giám đốc Vũ Thị Bích Thủy 0936198616    
Phó Giám đốc Nguyên Công Nguyên 0947195869    
Phó Giám đốc Phan Thị Thanh Thảo 0983261993    
19 Trung tâm văn hóa TT&TT         
Giám đốc Nguyễn Thanh Huyền 0986957603    
Phó Giám đốc Trần Anh Hưng 0912667535    
Phó Giám đốc Đoàn Hạnh 0916458589    
20 Ban Quản lý Khu di tích Đền Sóc       
Giám đốc Đào Anh Tú 0912055686    
Phó Giám đốc Đàm Thận Thắng 0866478666    
Phó Giám đốc Đào Văn Sửu 0989466497    
Phó Giám đốc Phạm Văn Hiến 0943712868    
21  Ban Quản lý chợ loại II        
Trưởng ban Nguyễn Văn Thành 0968939399    
Phó Trưởng ban Vũ Văn Thanh 0983340757    
Phó Trưởng ban Tạ Văn Điệp 0914369869    
  Phó Trưởng ban Lê Đức Ngọc 0912105170    
1 UBND Thị trấn Sóc Sơn        
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Thành 0912878904    
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Thị Nhạn 0981603005    
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Tiến Hợp 0983389549    
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Thành 0912878904    
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Nguyên 0914365569    
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thắng 0913344172    
Phó chủ tịch UBND Phạm Thu Hương 0982023827    
Trưởng bộ phận một cửa Phạm Thu Hương 0982023827    
2 UBND xã Bắc Phú        
Bí thư đảng ủy Lê Minh Xuân 0983426859    
Phó Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Duyên 0388330881    
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thị Thắm 0979423303    
Chủ tịch HĐND  Nguyễn Văn Duyên 0388330881 Kiêm nhiệm  
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Định 0987991061    
Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Hùng 0983028588    
Phó chủ tịch UBND Lê Văn Vịnh 0964094025    
Phó chủ tịch UBND Lê Thị Trần Nhung 0936403568    
3 UBND xã Bắc Sơn        
Bí Thư Đảng ủy Lê Sỹ Minh 0974139067    
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Thị Xuân 0982158216    
Chủ tịch UB MTTQ Cao Xuân Kiên 0983238472    
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Xuân 0982158216    
Phó chủ tịch HĐND Tạ Thị Giang 0978564428    
Chủ tịch UBND Đặng Xuân Thuỵ 0982431977    
Phó chủ tịch UBND Trần Đình Cường 0975158838    
Phó chủ tịch UBND Tạ Minh Chính 0974677338    
Trưởng bộ phận một cửa Tạ Minh Chính 0974677338    
4 UBND xã Hiền Ninh        
Bí Thư Đảng ủy Lê Thị Hồng Giang 0983116877    
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Công Khanh 0913382280    
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thị Hoa 0983092879    
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Đào 0915063178    
Phó chủ tịch HĐND Tạ Đức Khuyến 0945542663    
Chủ tịch UBND Ngô Văn Chuyên 0964155558    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Tư 0386624529    
Phó chủ tịch UBND        
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Văn Tư 0386624529    
5 UBND xã Hồng Kỳ        
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Trà Liên 0366007887    
Phó bí thư đảng ủy Trần Ngọc Hà 0985257280    
Chủ tịch UB MTTQ Thế Trường Giang 0985638310    
Chủ tịch HĐND        
Phó chủ tịch HĐND Đào Thị Bích Diệp 0978825701    
Chủ tịch UBND Trần Ngọc Hà 0985257280    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Hải 0912339772    
Phó chủ tịch UBND Hoàng Trung Thủy 0968825898    
Trưởng bộ phận một cửa Hoàng Trung Thủy 0968825898    
6 UBND xã Kim Lũ        
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Sơn 0983384966    
Phó bí thư đảng ủy  Nguyễn Văn Thức 0984639630    
 Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Khoát 0968884874    
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Văn Thức 0984639630    
Phó chủ tịch HĐND        
Chủ tịch UBND Nguyễn Công Kết 0865509775    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Nghị 0969143093    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Quang Thanh 0978970791    
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Xuân Nghị 0969143093    
7 UBND xã Mai Đình        
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Thành Huynh 0916161268    
Phó bí thư đảng ủy Chưa có pbt      
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thị Dinh 0986006363    
Chủ tich HĐND Nguyễn Thành Huynh 0916161268    
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Thành Công 0965455979    
Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thanh Huyền 0912724977    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Khoa 0916391866    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Long 0866060099    
Trưởng bộ phận Một cửa Nguyễn Văn Khoa 0916391866    
8 UBND xã Minh Phú        
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Đào 0915063178    
Phó bí thư đảng ủy Vi Thị Thúy Lan 0973392009    
Chủ tịch UB MTTQ Dương Thị Diện 0975420678    
Chủ tịch HĐND Vi Thị Thúy Lan 0973392009    
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Hoạt 0913365026    
Chủ tịch UBND Nguyễn Huy Du 0989332678    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thế Lưu 0396028418    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Đức Tâm 0979824608    
Trưởng bộ phận một cửa Quách Văn Trọng 0338026868    
9 UBND xã Minh Trí        
Bí Thư Đảng ủy Lê Xuân Dũng 0912378763    
Phó bí thư TT đảng ủy Tạ Quốc Tịch 0985349496    
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thị Kim Chung 0972842946    
Chủ tịch HĐND Tạ Quốc Tịch 0985349496    
Phó chủ tịch HĐND        
Chủ tịch UBND Đinh Văn Bảo 0987381255    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thế Dương 0979010618    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Như Quyết 0984919860    
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Thế Dương 0979010618    
10 UBND xã Nam Sơn        
Bí thư Đảng ủy  Nguyễn Quang Hòa 0986463848    
Phó bí thư đảng ủy Vũ Văn Đông 098571435    
Chủ tịch UB MTTQ Vũ Đình Thường 0386319686    
Chủ Tịch HĐND Nguyên Quang Hòa 0986463848    
Phó chủ tịch HĐND Cù Hồng Dân 0962912486    
Chủ tịch UBND Hoàng Văn Chung 0989993739    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Oanh 0978541966    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hương Ly 0976655412    
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Thị Hương Ly 0976655412    
11 UBND xã Phù Linh        
Bí thư Đảng ủy Trương Ngọc Lan 0986315827    
Phó bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Nam 0914385178    
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Đức Phương 0913583276    
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Nam 0914385178    
Phó chủ tịch HĐND Trần Thị Lụa 0355173668    
Chủ tịch UBND Đàm Khắc Trường 0975778389    
Phó chủ tịch UBND Trần Quốc Tuấn 0977904383    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Huyền 0975195289    
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Thị Huyền 0975195289    
12 UBND xã Phù Lỗ        
Bí Thư Đảng ủy Đỗ Thu Nga 0912011119    
Phó bí thư đảng ủy Trịnh Ngọc Sinh 0942138688    
Chủ tịch UB MTTQ Ngô Văn Cường 0914936126    
Chủ tịch HĐND Trịnh Ngọc Sinh 0942138688    
Phó chủ tịch HĐND Ngô Văn Chức 0912214709    
Chủ tịch UBND Phùng Đức Trọng 0912622223    
Phó chủ tịch UBND Đoàn Văn Thắng 0947092888    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Trọng Mạnh  0978074728    
Trưởng bộ phận một cửa Đoàn Văn Thắng 0947092888    
13 UBND xã Phú Cường        
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Năm 0945690609    
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Bá Trung 0846915999    
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Bá Trung 0846915999    
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Xã 0976032023    
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Thực 0979448307    
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Huynh 0913032399    
Phó chủ tịch UBND Ngô Mạnh Tuân 0393691260    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Tuấn Dương 0984055261    
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Tuấn Dương 0984055261    
14 UBND xã Phú Minh        
Bí Thư Đảng ủy Trần Văn Thành 0904944894    
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Thị Mai Hương 0379150929    
Chủ tịch UB MTTQ Đào Hồng Hạnh 0904978869    
Chủ tịch HĐND Trần Văn Thành 0904944894 Kiêm nhiệm  
Phó chủ tịch HĐND Đỗ Ánh Hồng 0964783268    
Chủ tịch UBND Nguyễn Kim Thanh 0947077390    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Khắc Đại 0971251979    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Xuân 0915172872    
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Thanh Xuân 0915172872    
15 UBND xã Quang Tiến        
Bí Thư Đảng ủy Trịnh Hoàng Long 0989088609    
Phó bí thư Đảng ủy Nguyễn Tiến Thưởng 0975920236    
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thi 0978353190    
Phó Bí thư ĐU Nguyễn Quang Trung 0912485864    
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Mạnh Chính 0912667394    
Chủ tịch HĐND Nguyễn Quang Trung 0912485864    
Phó chủ tịch HĐND Ngô Văn Tú 0987883118    
Phó chủ tịch UBND Lê Sơn Tùng 0943131919    
Trưởng bộ phận một cửa Ngô Thị Kim Hân 0983884622    
16 UBND xã Thanh Xuân        
Bí Thư Đảng ủy Cao Văn Sơn 0912753569    
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Văn long 0964916868    
Chủ tịch UB MTTQ Ngô Văn Sang 0915084749    
Chủ tịch HĐND Cao Văn Sơn 0912753569    
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Thuận 0949291200    
Chủ tịch UBND Chu Văn Phương 0989789851    
Phó chủ tịch UBND Chu Xuân Tân 0979521974    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Minh 0986698117    
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Xuân Minh 0986698117    
17 UBND xã Tiên Dược        
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Thu 0912772856    
Phó bí thư TT đảng ủy Nguyễn Đức Thành 0912752869    
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Đức Thành 0912752869    
Chủ tịch HĐND Hoàng Đình Minh 0912720268    
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Ánh 0912632798    
Chủ tịch UBND Đỗ Mạnh Hùng 0904182526    
Phó chủ tịch UBND Hoàng Văn Phúc 0983829528    
Phó chủ tịch UBND Bùi Xuân Lập Công 0962075125    
Trưởng bộ phận một cửa Bùi Xuân Lập Công 0962075125    
18 UBND xã Trung Giã        
Bí Thư Đảng ủy Ngô Thế Bích 0983408578    
         
Chủ tịch UB MTTQ Đồng Văn Hải  0988722795    
Chủ tịch HĐND Ngô Thế Bích 0983408578    
Phó chủ tịch HĐND Trần Văn Luân 0368287402    
Chủ tịch UBND Khổng Văn Hoàn 0975268771    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Sơn 0945984668    
Phó chủ tịch UBND Đỗ Văn Kiên 0914266044    
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Văn Sơn 0945984668    
19 UBND xã Tân Dân        
Bí Thư Đảng ủy Ngô Xuân Trường 0911223366    
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Thi Hồng Thắm 0379714145    
Chủ tịch UB MTTQ Trịnh Văn Hiền 0978049894    
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thi Hồng Thắm 0379714145    
Phó chủ tịch HĐND Chu Xuân Tình 0984088970    
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Tuyết 0976871969    
Phó chủ tịch UBND Ngô Thanh Bình 0976811109    
Phó chủ tịch UBND Trần Văn Toàn 0975345339    
Trưởng bộ phận một cửa Trần Văn Toàn 0975345339    
20 UBND xã Tân Hưng        
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Chính 0367467060    
Phó bí thư đảng ủy Phạm Hồng Thái 0985343097    
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thị Quý 0966598216    
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Chính 0367467060    
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Đoàn 0976295288    
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Nghi 0974138491    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Quốc Huy 0962671966    
Phó chủ tịch UBND Lê Văn Việt 0988416975    
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Quốc Huy 0962671966    
21 UBND xã Tân Minh        
Bí Thư Đảng ủy Lê Văn Quy 0912988547    
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Tân Thành 0982698548    
Chủ tịch UB MTTQ Ngô Thị Thanh Thuỷ 0961087466    
Chủ tịch HĐND Nguyễn Tân Thành 0982698548    
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Duy Thiêm 0984755131    
Chủ tịch UBND Lê Văn Quy 0912988547    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Tường 0354361980    
Phó chủ tịch UBND Đào Hải Hà 0912267812    
Trưởng bộ phận một cửa Đào Hải Hà 0912267812    
22 UBND xã Việt Long        
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Ngọc Chuyền 0972207780    
Phó bí thư TT đảng ủy Nguyễn Văn Thành 0386711973    
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thị Thanh 0984107363    
Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Chuyền 0972207780    
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Sáng 0329381977    
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Chung 0983387486    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Quả 0962977338    
Phó chủ tịch UBND Lê Mạnh Thắng 0392889633    
Trưởng bộ phận một cửa Lê Mạnh Thắng 0392889633    
23 UBND xã Xuân Giang        
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Thị Thái Hòa 0345419371    
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Văn Đoàn 0332643230    
Chủ tịch UB MTTQ Đỗ Quốc Nghĩa 0975215991    
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Thái Hòa 0345419371    
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Trọng Đạt 0975305847    
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Hòa 0978330590    
Phó chủ tịch UBND Vũ Đình Nam 0984333385    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Tân 0989129392    
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Ngọc Tân 0989129392    
24 UBND xã Xuân Thu        
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Đình Ứng 0393910756    
Phó bí thư đảng ủy Phan Thị Quỳnh 0353632935    
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thanh Bình 0985471514    
Chủ tịch HĐND Phan Thị Quỳnh 0353632935    
Phó chủ tịch HĐND Phan Văn Hùng 0388152585    
Chủ tịch UBND Hoàng Văn Luận 0977708807    
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Mạnh 0353688876    
Trưởng bộ phận Một cửa Ngô Văn Giang 0983443720    
25 UBND xã Đông Xuân         
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Quá 0392272285    
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Văn Chung 091293513    
Chủ tịch UB MTTQ Ngô Văn Đồng 0398493889    
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Quá 0392272285    
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Tại 0915172633    
Chủ tịch UBND Lê Xuân Quảng 0989609515    
Phó chủ tịch UBND Lê Văn Đông 0981444699    
Phó chủ tịch UBND Đỗ Thị Bích Vân 0982270681    
Trưởng bộ phận một cửa Đỗ Thị Bích Vân 0982270681    
26 UBND xã Đức Hòa        
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Lực 0963326368    
Phó bí thư TT Đảng ủy Nguyễn Văn Thanh 096 9915582    
Chủ tịch UB MTTQ Quách Thị Dung 037 6110181    
Phó chủ tịch HĐND Đào Trọng Thanh 096 9781980    
Chủ tịch UBND Trần Văn Hưng 096 9959973    
Phó chủ tịch UBND Quách Văn Cương 097 7271063    
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Quốc Đoàn  086 8988687