ĐÔ THỊ - QUY HOẠCH

: Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện về công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện
Ngày đăng 23/11/2019 | 07:48  | Lượt xem: 1280

Ngày 21/11/2019, tại trụ sở Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện đã làm việc với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị về công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện.

          Ngày 21/11/2019, tại trụ sở Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện đã làm việc với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị về công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Lãnh đạo, chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện.

         Tại buổi làm việc, đồng chí Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng 11 tháng của năm 2019 trên địa bàn huyện; báo cáo báo cáo những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện và phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

                      (Đồng chí Nguyễn Văn Thu – Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng báo cáo)

           Đánh giá kết quả thực hiện trong 11 tháng đầu năm 2019 về công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đội Quản lý trật tự xây dựng đã nỗ lực, cố gắng trong công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện: Công tác kiểm tra hoạt động xây dựng và công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng được kịp thời, thống nhất trong chỉ đạo điều hành các ngành, UBND các xã, thị trấn; Công tác quản lý trật tự xây dựng từng bước ổn định và đi vào nề nếp: Công tác kiểm tra hoạt động xây dựng được tăng cường, vi phạm mới phát sinh được phát hiện kịp thời, vi phạm tồn đọng từng bước được tập trung xử lý; Công tác cán bộ, xây dựng lực lượng, biên chế đã có sự chủ động, điều chỉnh hợp lý, vận hành đồng bộ cơ bản đã đánh giá được năng lực cán bộ để sắp xếp vị trí việc làm của mỗi cán bộ; Công tác phối hợp trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng giữa Đội Quản lý TTXD đô thị với các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực...Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện còn tồn tại một số hạn chế đó là: Tỷ lệ phát sinh vi phạm mới tăng, số vi phạm phát sinh, vi phạm tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm, tiến độ xử lý vi phạm tồn đọng còn chậm, chưa kịp thời, công tác xử lý vi phạm đôi khi còn chưa triệt để; Công tác tham mưu trong kiểm tra, phát hiện, thiết lập hồ sơ, tham mưu đề xuất còn chậm, chất lượng hồ sơ đôi khi còn thiếu chặt chẽ; Công tác thông tin, báo cáo các vi phạm của một số xã còn chưa kịp thời, chưa báo cáo hết các trường hợp vi phạm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

(Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tại cuộc họp)

1. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên cơ sở tham gia ý kiến của các phòng, ban, đơn vị tổng hợp, hoàn thiện báo cáo đánh giá công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện 11 tháng của năm 2019, nêu rõ tồn tại, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ, kiến nghị đề xuất để triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến 31/12/2019;Tổ chức quán triệt, chỉ đạo sâu sát từ lãnh đạo đến cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng; Xây dựng Kế hoạch tập trung xử lý, phân công rõ người, rõ địa bàn, rõ việc, rõ quy trình, chủ động phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn tập trung kiểm tra, rà soát, lập củng cố hồ sơ vi phạm và đề xuất chính quyền xử lý dứt điểm vi phạm; Có giải pháp trong công tác đánh giá cán bộ, trường hợp có sự nể nang, đùn đẩy, né tránh, Đội đề xuất xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc không kịp thời phát hiện thiết lập hồ sơ, xử lý các vi phạm; Tăng cường công tác quản lý, lập sổ theo dõi công tác đầu tư  xây dựng trên địa bàn đảm bảo toàn bộ các công trình xây dựng trên địa bàn của các chủ đầu tư phải được kiểm tra, theo dõi, thiết lập hồ sơ theo quy định; định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Quản lý đô thị tổng hợp); Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, rà soát, thiết lập hồ sơ, phương án xử lý, khắc phục các công trình xây dựng trong quy hoạch rừng phòng hộ- bảo vệ môi trường năm 2008 theo kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện; Tăng cường công tác giải quyết đơn thư, tập trung xem xét, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng thẩm quyền, trình tự, thời hạn theo quy định của pháp luật, không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài;

2. Các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp thực hiện tốt công tác phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trong việc xử lý vi phạm đất đai, phạm trật tự xây dựng được hiệu quả.

 

- Văn Hậu-

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 612
Lượt truy cập trong tuần: 22182
Lượt truy cập trong tháng: 27136
Lượt truy cập trong năm: 674059
Tổng số truy cập: 1703509