ĐÔ THỊ - QUY HOẠCH

HUYỆN SÓC SƠN – HÀ NỘI QUYẾT LIỆT XỬ LÝ VI PHẠM ĐẤT ĐAI
Ngày đăng 18/11/2022 | 15:22  | Lượt xem: 540

          Năm 2022, công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, vi phạm thủy lợi được UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, các vi phạm cũ được phân loại, phân kỳ xử lý, vi phạm mới được xử lý triệt để, kịp thời. Do làm tốt công tác này, nên trong Quý III, đầu Quý IV năm 2022 tỷ lệ phát sinh vi phạm đã giảm rõ dệt, 11 tháng đầu năm 2022 đã giảm 17,2 so với cùng kỳ năm trước.

          Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn, ngày 29/8/2022, UBND huyện Sóc Sơn ban hành Quyết định số 6978/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, thuỷ lợi trên địa bàn xã Minh Trí, Minh Phú, Tiên Dược, Phù Lỗ, Bắc Phú và Đông Xuân.

          Tiếp đó, ngày 29/9/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 15-NQ/HU về công tác xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng đến năm 2025.

Tính đến ngày 15/11/ 2022 trên địa bàn huyện đã xử lý được 189TH, đạt tỷ lệ 78,8%, tồn đọng đang tiếp tục xử lý: 51TH sẽ được xử lý xong trước ngày 31/12/2022; Ban hành 15 Quyết định XPVPHC (thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện) với tổng số tiền phạt: 461.750.000đ, đã thực hiện 11 Quyết định, thu nộp ngân sách nhà nước 370.250.000đ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH XỬ LÝ VI PHẠM

Cưỡng chế vi phạm tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú.

Cưỡng chế vi phạm tại xã Tân Dân

Cưỡng chế vi phạm tại xã Phù Lỗ

Bên cạnh việc xử lý vi phạm trên địa bàn huyện, công tác chấn chỉnh việc thi hành nhiệm vụ của một số bộ phận cán bộ, công chức làm nhiệm vụ thi hành pháp luật được thường xuyên, liên tục. Tổ chức kiểm điểm, xem xét và có hình thức kỷ luật đối với một số cán bộ lãnh đạo UBND một số xã, ngành liên quan; gắn với công tác chấm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng của cán bộ công chức theo quy định./.

                                                                     NGUYỄN VĂN SOẠN

                                                        VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN SÓC SƠN