ĐÔ THỊ - QUY HOẠCH

HUYỆN SÓC SƠN: TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, XỬ LÝ VI PHẠM ĐẤT ĐAI VÀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG
Ngày đăng 08/03/2020 | 09:10  | Lượt xem: 2352

Sáng ngày 06-3, Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng với Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách 9 xã: Phù Lỗ, Thanh Xuân, Minh Phú, Minh Trí, Tiên Dược, Tân Dân, Đông Xuân, Xuân Thu, Kim Lũ.

Sáng ngày 06-3, Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng với Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách 9 xã: Phù Lỗ, Thanh Xuân, Minh Phú, Minh Trí, Tiên Dược, Tân Dân, Đông Xuân, Xuân Thu, Kim Lũ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tuấn báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND huyện do Phó Chủ tịch Đỗ Minh Tuấn trình bày. Theo đó, năm 2020, tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, UBND huyện đã xây dựng và triển khai 08 kế hoạch, trên 70 văn bản chỉ đạo, 11 thông báo kết luận, tổ chức 15 cuộc họp để chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn đọng và phát sinh mới, thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn huyện; lãnh đạo huyện trực tiếp đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo các xã tập trung xử lý các trường hợp vi phạm; chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn UBND các xã lập hồ sơ, xử lý vi phạm…

Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Trường Giang báo cáo làm rõ thêm

Tuy nhiên, cấp ủy Đảng, chính quyền một số xã còn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa kiên quyết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chưa nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của lãnh đạo huyện trong công tác xử lý vi phạm đất đai, lập sổ sách quản lý đất đai, thực hiện các kết luận thanh tra, thực thi công vụ. Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng tồn đọng còn chậm, không đạt kế hoạch đề ra. Việc hoàn thiện hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của các xã, đặc biệt là 09 xã trên còn chậm, bên cạnh đó, còn để phát sinh vi phạm mới. Công tác thông tin báo cáo các vi phạm chưa kịp thời, chưa hết. Qua thống kê, rà soát, trên địa bàn huyện có 277 trường hợp vi phạm đổ đất, chất thải xây dựng trên đất nông nghiệp, trong đó vi phạm trước năm 2020 - 260 trường hợp (đã xử lý 38 trường hợp), vi phạm phát sinh năm 2020 - 17 trường hợp (đã xử lý 05 trường hợp).

Đội trưởng Đội trật tự xây dựng Nguyễn Văn Thu báo cáo làm rõ thêm

Sau khi nghe báo cáo do Phó Chủ tịch UBND Huyện Đỗ Minh Tuấn trình bày, ý kiến phát biểu của lãnh đạo 09 xã, của các đồng chí Huyện ủy viên và Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã, ý kiến của Trưởng phòng Tài Nguyên Môi trường, Chánh Thanh tra Nhà nước, Đội trưởng Đội quản lý Trật tự xây dựng Huyện, thay mặt Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Phạm Văn Minh đã phân tích sâu, làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên, chỉ rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Về nhiệm vụ tháng 3 và thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện đề nghị, cấp ủy Đảng 09 xã cần rà soát, xây dựng Nghị quyết hoặc kế hoạch chuyên đề để quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng đến từng chi bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; tăng cường và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, giáo dục với các hình thức phong phú, sáng tạo, thuyết phục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; tăng cường công tác phối hợp giữa các xã với các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền, giám sát nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, trong đó chi bộ các thôn đóng vai trò nòng cốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tình hình.

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Minh kết luận Hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã cần tăng cường nắm bám địa bàn, thực hiện nghiêm túc quy chế đi cơ sở, dự sinh hoạt với các chi bộ. UBND Huyện tổ chức giao ban thường xuyên, chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp trong công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, hướng dẫn, hỗ trợ các xã lập hồ sơ, xử lý vi phạm; đề xuất các giải pháp cần thiết, tối ưu để hỗ trợ các xã nếu các đơn vị cần; đảm bảo không để phát sinh vi phạm mới, xử lý nghiêm các vi phạm tồn đọng, đặc biệt là vi phạm phát sinh năm 2019-2020.

Trương Ngọc Lan-Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 496
Lượt truy cập trong tuần: 14399
Lượt truy cập trong tháng: 92723
Lượt truy cập trong năm: 92723
Tổng số truy cập: 2384022