ĐÔ THỊ - QUY HOẠCH

Huyện Sóc Sơn tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý dứt điểm vi phạm đất đai,
Ngày đăng 28/10/2022 | 11:16  | Lượt xem: 246

Trong 2 năm trở lại đây tình hình tự ý mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện có chiều hướng phức tạp; kéo theo hệ lụy vi phạm đất đai, trật tự xây dựng có chiều hướng gia tăng.

Trước tình hình đó, để từng bước ngăn chặn và dần thiết chặt kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng. Thường trực Huyện ủy, HĐND- UBND huyện đã xác định công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo; Đồng thời tổ chức nhiều hội nghị, ban hành nhiều văn bản về việc chỉ đạo công tác kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, đặc biệt là Ban thường vụ Huyện ủy (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 15-NQ/HU ngày 29/9/2022 về Công tác xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng đến năm 2025. 

Để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo Ban thường trực huyện ủy, ngày 09/8/2022 UBND huyện có Quyết định số 6978/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn 6 xã gôm: Minh Trí, Minh phú, Phù Lỗ, Tiên Dược, Bắc phú, Đông Xuân có nhiều vi phạm phát sinh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Lãnh đạo huyện, sự nỗ lực của các ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân. Trong thời gian qua, công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã có những chuyển biến rất tích cực, đạt được nhiều kết quả nhất định.

Để xử lý triệt để các vi phạm, Đội Quản lý trật tự xây dựng đã tham mưu UBND huyện bàn hành Kế hoạch số 123/KH- UBND ngày 17/3/2022 về việc tổ chức xử lý vi phạm đất đai (có công trình xây dựng), vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng từ năm 2021 trở về trước và phát sinh năm 2022 trên địa bàn huyện.

Hình ảnh cưỡng chế tại Minh Tân, Minh Trí: Công trình vi phạm trên đất lâm nghiệp của ông Bùi Quốc Hùng (dãy tường bao cao hơn 2m, dài hơn 1000m).

Trong năm 9 tháng đầu năm 2022, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện đã tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng đối với hơn 600 công trình (gồm các dự án đầu tư xây dựng, các công trình có phép, miễn phép trong khu dân cư). Đồng thời, Đội đã chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn kịp thời kiểm tra, phát hiện 159 trường hợp vi phạm đất đai (có công trình xây dựng), trật tự xây dựng phải lập hồ sơ xử lý vi phạm trên địa bàn huyện.

Hình ảnh cưỡng chế tại Dược Thượng, Tiên Dược: công trình vi phạm trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Quang Thông (lán tạm, lắt đặt các vật liệu khác tổng DT khoảng hơn 740m2)

Kết quả: tính đến ngày 15/10/2022, Đội QLTTXD đô thị đã phối hợp với các phòng ban và UBND các xã, thị trấn tổ chức 32 đợt ra quân cưỡng chế; trong đó đã xử lý xong 353 trường hợp vi phạm (gồm 130/159 trường hợp vi phạm phát sinh trong năm 2022 và 223 trường hợp vi phạm tồn đọng cũ).

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục giao Đội quản lý trật tự xây dựng phối hợp với các phòng ban và UBND các xã, thị trấn xử lý dứt điểm các vi phạm các vi phạm mới phát sinh trong năm 2022, rà soát phân loại các vi phạm tồn đọng và vi phạm theo các Kết luận thanh tra tham mưu cho UBND huyện xử lý xong trước 31/12/2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế, bất cập trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, nhưng chưa kiềm chế được vi phạm mới phát sinh, việc xử lý chưa đủ tính răn đe đến đối tượng vi phạm vẫn còn nhiều trường hợp tái vi phạm sau cưỡng chế. Công tác kiểm tra phát hiện, báo cáo ở một số xã còn thiếu trung thực; công tác kiểm tra cấp giấy phép xây dựng ở các khu hạ tầng kỹ thuật đấu giá và tái định cư, công tác phối hợp kiểm tra xử lý và tuyên truyền đến cán bộ Đảng viên và nhân dân về luật đất đai, luật xây dựng còn nhiều hạn chế bất cập;

 

Hình ảnh cưỡng chế của hộ ông Tạ Quyết Thắng địa chỉ thôn Xuân Lễ, Tân Dân, huyện Sóc Sơn với diện tích công trình phá dỡ 90 m2.

Để tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, đang tập trung quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch để dành nhiều quỹ đất sạch để phát triển đô thị vệ tinh theo quy hoạch được thành phố phê duyệt, UBND huyện kêu gọi toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc Luật đất đai, Luật xây dựng. Không tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tự ý mua bán chuyển nhượng đất nông nghiệp, lâm nghiệp sai với quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 8459/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 về  Thành lập Tổ trực đường dây nóng của UBND huyện Sóc Sơn để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của nhân dân về hoạt động xây dựng, các hành vi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện đảm bảo hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần đối với số điện thoại 0986.730.005.

UBND các xã, thị trấn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đất đai, trật tự xây dựng bằng nhiều hình thức, trong đó đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nếu bản thân Đảng viên hoặc người thân có vi phạm thì cần xử lý nghiêm về kỷ luật Đảng. Đặc biệt, với các nơi là điểm “nóng” về chuyển nhượng đất đai, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công chính quyền địa phương cần bám sát địa bàn để vận động người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, kiên quyết, kịp thời xử lý vi phạm nếu người dân không chấp hành tránh lãng phí tiền của của nhân dân và Nhà nước khi phải tổ chức cưỡng chế.

                                              ĐỘI QUẢN LÝ TTXD ĐÔ THỊ HUYỆN SÓC SƠN