ĐÔ THỊ - QUY HOẠCH

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TRẬT TỰ XÂY DỰNG TẠI XÃ TÂN DÂN
Ngày đăng 08/11/2019 | 10:12  | Lượt xem: 152

Ngày 06/10/2019 tại trụ sở UBND xã Tân Dân, đồng chí Đỗ Minh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Phủ Lỗ về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Thanh tra huyện, Tư pháp, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Dân.

           Ngày 06/10/2019 tại trụ sở UBND xã Tân Dân, đồng chí Đỗ Minh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Phủ Lỗ về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Thanh tra huyện, Tư pháp, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Dân.

          Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Tân Dân đã báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý hạ tầng giao thông, GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư 10 tháng đầu năm trên địa bàn xã; báo cáo những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện và phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

          Đánh giá kết quả thực hiện trong 10 tháng đầu năm trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý hạ tầng giao thông, GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư tại xã Tân Dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: UBND xã Tân Dân đã nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đã xây dựng kế hoạch để triển khai chỉ đạo của UBND huyện về thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện các kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường; Cấp 23/15GCN QSD đất, vượt kế hoạch đề ra; Xử lý 10/10 trường hợp vi phạm trật trự phát sinh trong 10 tháng đầu năm; Tập trung xử lý 24/37 trường hợp vi phạm tồn đọng, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư thực hiện thường xuyên...  Tuy nhiên, còn 13 trường hợp vi phạm đất đai trật tự xây dựng chưa được xử lý dứt điểm; Công tác GPMB các dự án xây dựng hạ tàng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất chậm tiến độ, việc thực hiện kết luận thanh tra của Sở tài nguyên và Môi trường chưa dứt điểm. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:

          

                                                                 Toàn cảnh cuộc họp

          UBND xã Tân Dân hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm, nêu rõ tồn tại, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ, kiến nghị đề xuất để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2019 trên các lĩnh vực về công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông; công tác thực hiện các kết luận thanh tra. Báo cáo rõ cụ thể từng trường hợp đối với kiến nghị giải quyết vướng mắc của UBND xã trong quản lý đất đai. Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đối với từng nhiệm vụ theo các kế hoạch của UBND huyện; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới; lập hồ sơ, sổ sách quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả quỹ đất công ích, đất nông nghiệp chưa giao; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm Đề án quản lý và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn giai đoạn 2019-2021. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tập trung xem xét, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng thẩm quyền, trình tự, thời hạn theo quy định của pháp luật, không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; đảm bảo ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

          - Giao các ngành Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Thanh tra, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Nội vụ thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn UBND xã Tân Dân thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được hiệu quả./.

Văn phòng HĐND - UBND huyện

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1806
Lượt truy cập trong tuần: 5224
Lượt truy cập trong tháng: 34135
Lượt truy cập trong năm: 70044
Tổng số truy cập: 1099493