ĐÔ THỊ - QUY HOẠCH

Triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Sóc Sơn năm 2019
Ngày đăng 23/11/2019 | 07:32  | Lượt xem: 524

Ngày 22/11/2019, tại trụ sở UBND huyện, đồng chí Đỗ Minh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Sóc Sơn năm 2019.

          Ngày 22/11/2019, tại trụ sở UBND huyện, đồng chí Đỗ Minh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Sóc Sơn năm 2019. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ; Chi cục thống kê, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh huyện Sóc Sơn; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn.

          Tại buổi làm việc, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND Thành phố về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Quyết định số 7246/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Sóc Sơn năm 2019; Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND huyện về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Sóc Sơn năm 2019.

                                     (Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Phó Trưởng phòng thông qua kế hoạch)

           Đánh giá công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Kim kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đt năm 2019 nhm đánh giá chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, thành phố; làm cơ sở đ đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, nhất là việc lập, điu chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch s dụng đất trong giai đoạn 2021 - 2030, là cơ sở quan trọng đế xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Việc đánh giá đúng hiện trạng sử dụng đất càng có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

          Đồng thời chỉ ra những thiếu sót trong những kỳ kiểm kê trước huyện Sóc Sơn đã triển khai thực hiện với chất lượng chưa cao, thậm chí còn mang tính hình thức. Nguyên nhân chủ yếu là do Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, cán bộ địa chính các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị của huyện chưa dành nhiều thời gian, tâm huyết cho công tác kiểm kê đất đai, chưa thật sự quan tâm tổ chức thực hiện, thời gian thực hiện công tác kiểm kê đất đai ngắn trong khi hồ sơ quản lý đất đai của các xã vừa thiếu, chất lượng thấp.

       Trước thực trạng nêu trên, để triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Sóc Sơn năm 2019 đảm bảo tiến độ và chất lượng theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường,  Kế hoạch 176/KH-UBND ngày 12/08/2019 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND huyện, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo yêu cầu: Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, chủ trì phối họp với các phòng, ban, đơn vị hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện theo, tiến độ và thời gian Kế hoạch của UBND huyện; Bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cán bộ địa chính các xã, thị trấn thực hiện; phát, thu thập xử lý phiếu điều tra; Tổ chức kiếm tra nghiệm thu kết quả kiểm kê của các xã, thị trấn, tổng hợp số liệu, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, lập báo cáo kết quả kiểm kê theo đúng quy định; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thành lập tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại xã, thị trấn; tổng hợp số liệu, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, lập báo cáo kết quả kiểm kê theo đúng quy định; báo cáo kết quả về UBND huyện đảm bảo yêu cầu và thời gian quy định;Các thành viên Ban chỉ đạo tại Quyết định số 7246/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành tổ chức thực hiện kiểm kê, kịp thời xử lý hoặc đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp số liệu kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; lập báo cáo kết quả đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo quy định.

         

- Văn Hậu-                                                                                          

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 535
Lượt truy cập trong tuần: 10847
Lượt truy cập trong tháng: 54331
Lượt truy cập trong năm: 564921
Tổng số truy cập: 1594370