ĐÔ THỊ - QUY HOẠCH

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 31/12/2019
Ngày đăng 13/02/2020 | 14:54  | Lượt xem: 734

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 31/12/2019 về việc khắc phục tồn tại, ngăn chặn và xử lý dứt điếm tình trạng hạ thấp mặt bằng, đổ đất, đố chất thải, tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2019

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 31/12/2019 về việc khắc phục tồn tại, ngăn chặn và xử lý dứt điếm tình trạng hạ thấp mặt bằng, đổ đất, đố chất thải, tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2019 để tổ chức, triển khai, thực hiện nghiêm túc Thông báo số 2354-TB/TU ngày 29/11/2019 của Thành ủy Hà Nội, Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 14/01/2014 của UBND Thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 14/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai đặc biệt là đất nông nghiệp, đất công, đất lâm nghiệp sau khi xử lý, khắc phục vi phạm. Nhiệm vụ cụ thể:

         - Ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới, chặn đứng hiện tượng đổ đất, đổ chất thải tràn lan trên địa bàn.

         - Kiểm tra, rà soát, tổng hợp các trường hợp hạ thấp mặt bằng, đổ đất, đổ chất thải xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn thực hiện xong trước ngày 20/01/2020; Thiết lập hồ sơ vi phạm đối với các trường hợp hạ thấp mặt bằng, đổ đất, đổ chất thải xây dựng trên đất nông nghiệp còn tồn đọng trên địa bàn thực hiện xong trước ngày 30/3/2019; Tổ chức cưỡng chế toàn bộ vi phạm tồn đọng từ tháng 4/2020 đến hết tháng 12/2020.

         - Lập hồ sơ thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm hạ thấp mặt bằng, đổ đất, đổ chất thải xây dựng trên đất nông nghiệp cố tình không chấp hành sau khi UBND xã, thị trấn chức cưỡng chế vi phạm.

           Tại Kế hoạch, UBND huyện đã yêu cầu: UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi hạ thấp mặt bằng, đổ đất, đổ chất thải xây dựng không đúng quy định; ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới; rà soát, thiết lập, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế, trình UBND huyện thu hồi đất đối với trường hợp vi phạm hạ thấp mặt bằng, đổ đất, đả chất thải xây dựng trên đất nông nghiệp không chấp hành; Lập hồ sơ quản lý, sử dụng diện tích đất sau thu hồi theo đúng quy định tại Điều 132 Luật Đất đai năm 2013. Các phòng, ban đơn vị của huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ xử lý các vi phạm xong trước 31/12/2020; tham mưu UBND huyện xây dựng quy hoạch điểm làm bãi tập kết đất thải, rác thải, xây dựng sau cưỡng chế vi phạm pháp luật về đất đai xong trước 30/3/2020; đề xuất UBND huyện tổ chức kiểm tra, thanh tra công vụ đối với các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu trong việc không chấp hành, thiếu kiên quyết trong việc quan lý, xử lý vi phạm đất đai, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm; khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Đồng thời đề nghị các Ban đảng, đoàn thể chính trị, đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã, Đảng ủy các xã, thị trấn: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Phát huy vai trò của ủy ban MTTQ và các tô chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã trong việc giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn.

                                                                   Văn phòng HĐND-UBND huyện

*Kế hoạch 327/KH-UBND: (file đính kèm)

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 459
Lượt truy cập trong tuần: 27050
Lượt truy cập trong tháng: 42528
Lượt truy cập trong năm: 553118
Tổng số truy cập: 1582567