ĐÔ THỊ - QUY HOẠCH

UBND huyện Sóc Sơn triển khai Thông tư số 17/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ngày đăng 20/11/2019 | 16:28  | Lượt xem: 288

UBND huyện Sóc Sơn ban hành văn bản số 2593/UBND-TNMT ngày 18/11/2019 về triển khai Thông tư số 17/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND huyện Sóc Sơn ban hành văn bản số 2593/UBND-TNMT ngày 18/11/2019 về triển khai Thông tư số 17/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định. Theo đó, Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật trong việc thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định và được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Về quy trình thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định gồm 10 công việc chính: Công tác chuẩn bị; Khảo sát khu vực thi công; Lập thiết kế quét LiDAR mặt đất; Đo nối khống chế; Thu nhận dữ liệu LiDAR; Xử lý dữ liệu; Điều tra, đối soát ngoại nghiệp và đo đạc bổ sung; Thành lập mô hình số độ cao; Kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm; và Giao nộp sản phẩm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Đường link: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-17-2019-tt-btnmt-29867

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1928
Lượt truy cập trong tuần: 4994
Lượt truy cập trong tháng: 33905
Lượt truy cập trong năm: 69814
Tổng số truy cập: 1099263