ĐÔ THỊ - QUY HOẠCH

V/v nghiêm cấm tình trạng mua, bán đất, xây dựng công trình trên đất tại khu Trại Phong, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú.
Ngày đăng 05/12/2022 | 16:17  | Lượt xem: 666

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY