THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  Stt Chức danh/Chức Vụ Họ và tên SĐT Di động SĐT Cơ quan
  1 Văn phòng HĐND-UBND huyện
Chánh Văn phòng Đoàn Hiệp 0912899945  
Phó Văn phòng Nguyễn Thị Vân Anh 0974836799  
Phó Văn phòng Nguyễn Kim Lữ 0888805656  
Phó Văn phòng Nguyễn Hữu Thông 0982385892  
  2 Thanh tra huyện
Chánh Thanh tra Lê Thị Hồng Giang 0983116877  
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Phương Lan 0904158589  
  3 Phòng Tư pháp
Trưởng phòng Nguyễn Kim Tuyến 0382460086  
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Dũng 0912066471  
  4 Phòng Tài chính kế hoạch
Trưởng phòng Bùi Kim Thoa 0986676338  
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh 0904993438  
Phó Trưởng phòng Vũ Thùy Ngân
0916600669
 
  5 Phòng Tài nguyên Môi trường
Trưởng phòng Nguyễn Văn Toàn 0943546262  
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thạch  Bỉnh 0975450883  
  6 Phòng Văn hóa thông tin
Phòng Văn hóa thông tin Số máy bàn phòng VHTT 02435955709  
Trưởng phòng  Tống Giang Phúc  0968899389  
Phó Trưởng phòng Đào Anh Tú 0912055686  
Phó Trưởng phòng Trần Kiên 0983822803  
  7 Phòng Kinh tế
Trưởng phòng Hoàng Thị Hà 84982410914  
Phó Trưởng phòng Trần Đức Nam 0888805656  
Phó Trưởng phòng Bùi Thị Loan 0982129293  
  8 Phòng Y tế
Trưởng phòng Lưu Thị Hồng Sen 0913898869  
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Hiền 0972207787  
  9 Phòng Giáo dục và đào tạo      
Trưởng phòng  Trần Thị Thanh Huế 0915377377  
Phó Trưởng phòng Tống Minh Kiều 0912919668  
Phó Trưởng phòng Hà Thúy Thiện 0984107679  
  10 Phòng Lao động TB&XH
Trưởng phòng Đoàn Văn Sinh 0913006662  
Phó Trưởng phòng Đỗ Thị Hương 0982366571  
    Phó Trưởng phòng Ngô Văn Chức 0913360550  
  11 Phòng Nội vụ
Trưởng phòng Nguyễn Thị Kim Tuyến 0983850119  
Phó Trưởng phòng Tạ Thị Thu Trang 0973203981  
  12 Phòng Quản lý đô thị
Trưởng phòng Nguyễn Xuân Thắng 0974289399  
Phó Trưởng phòng Tạ Văn Đa 0913358880  
Phó Trưởng phòng Trịnh Văn Duy 0978272257  
  13 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giám đốc Nguyễn Bá Hoàng 0982366591  
Phó Giám đốc Nguyễn Hương Giang 0976660509  
Phó Giám đốc Đào Xuân Trường 0943006996  
Phó Giám đốc Phạm Ánh Dương 0915087915  
  14 Trung tâm phát triển quỹ đất
Giám đốc Nguyễn Trường Giang 0913006858  
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thảo 0904011187  
Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Quý 0983776108  
Phó Giám đốc Lê Đức Ngọc 0912105170  
  15 Đội Quản lý TTXD đô thị 
Đội Trưởng Nguyễn Văn Thu 0912772856  
       
  17 Chi Cục Thống kê 
Chi Cục trưởng Nguyễn Xuân Lợi 0976641510  
Phó Chi cục trưởng Phạm Thị Nguyên 0979928569  
  18 Hội chữ thập đỏ 
Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Điệp 0983298002  
Phó Chủ tịch Hội Trần Tiến Lực 0986676318  
    Phó Chủ tịch Hội Trần Thị Thu Hà 0819816888  
  19 Trung tâm GDNN-GDTX 
Giám đốc Nguyễn Văn Chín 0972236072  
Phó Giám đốc Nguyễn Nam Nho 0978888946  
Phó Giám đốc Vương Thị Thanh Hương 0947823484  
  20 Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Sóc Sơn
Giám đốc Nguyễn Kiều Hưng 0904215847  
Phó Giám đốc Vũ Thị Bích Thủy 0936198616  
Phó Giám đốc Nguyên Công Nguyên 0947195869  
Phó Giám đốc Phan Thị Thanh Thảo 0983261993  
  21 Trung tâm văn hóa TT&TT 
Quyền Giám đốc Tống Giang Phúc 0968899389  
Phó Giám đốc Trần Anh Hưng 0912667535  
Phó Giám đốc Đoàn Hạnh 0916458589  
  22 Ban Quản lý Khu di tích Đền Sóc       
Quyền Giám đốc Tống Giang Phúc 0968899389  
Phó Giám đốc Đàm Thận Thắng 0866478666  
Phó Giám đốc Đào Văn Sửu 0989466497  
  1 UBND xã Bắc Phú
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Lực 0963326368 02438840173
Phó bí thư đảng ủy Lê Minh Xuân 0983426859 02438840173
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thị Thắm 0979423303 02438840173
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Lực 0963326368 02438840173
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Định 0987991061 02438840173
Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Hùng 0904264228 02438840173
Phó chủ tịch UBND Lê Văn Vịnh 0964094025 02438840173
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Phú 0914777418 02438840173
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Xuân Phú 0981559418 02438840173
  2 UBND xã Bắc Sơn
Bí Thư Đảng ủy Lê Sỹ Minh 0974139067  
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Thị Xuân 0982158216  
Chủ tịch UB MTTQ Tạ Minh Chính 0974677338  
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Xuân 0982158216  
Phó chủ tịch HĐND Tạ Thị Giang 0978564428  
Chủ tịch UBND Đặng Xuân Thụy 0982431977  
Phó chủ tịch UBND Trần Đình Cường 0975158838  
Phó chủ tịch UBND Cao Xuân Kiên 0815041977  
Trưởng bộ phận một cửa Trần Đình Cường 0975158838  
  3 UBND xã Hiền Ninh
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Đào 0915063178  
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Công Khanh 0913382280  
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Văn Quyết 0945751965  
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Đào 0915063178  
Phó chủ tịch HĐND Tạ Đức Khuyến 0945542663  
Chủ tịch UBND Ngô Văn Chuyên 0964155558  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Tư 0386624529  
Phó chủ tịch UBND      
Trưởng bộ phận một cửa      
  4 UBND xã Hồng Kỳ
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Thị Trà Liên 0983235151  
Phó bí thư đảng ủy Trần Ngọc Hà 0985257280  
Chủ tịch UB MTTQ Thế Trường Giang 0985638310  
Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Hưng 0966390827  
Phó chủ tịch HĐND      
Chủ tịch UBND Trần Ngọc Hà 0985257280  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Hải 0912339772  
Phó chủ tịch UBND Hoàng Trung Thủy 0982746596  
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Thanh Hải 0983826164  
  5 UBND xã Kim Lũ
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Sơn 0983384966  
Phó bí thư đảng ủy  Đỗ Thị Uyên 0966830768  
 Chủ tịch HĐND Đỗ Thị Uyên 0966830768  
Chủ tịch UB MTTQ Lê Văn Vệ 0385562719  
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Nghị 0969143093  
Chủ tịch UBND Nguyễn Công Kết 0865509775  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Khoát 0968884874  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Quang Thanh 0978970791  
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Văn Khoát 0968884874  
  6 UBND xã Mai Đình
Bí Thư Đảng ủy Ngô Đình Toàn 0971021666 02435820137
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Thành Huynh 0916161268  
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thị Dinh 0986006363  
Chủ tich HĐND Nguyễn Thành Huynh 0916161268  
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Thành Công 0965455979  
Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thanh Huyền 0912724977   
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Khoa 0916391866  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Long 0866060099  
Trưởng bộ phận Một cửa Nguyễn Văn Khoa 0916391866  
  7 UBND xã Minh Phú
Bí Thư Đảng ủy Dương Văn Thay    
Phó bí thư đảng ủy Vi Thị Thúy Lan 0973392009  
Chủ tịch UB MTTQ Dương Thị Diện 0989829128  
Chủ tịch HĐND Vi Thị Thúy Lan 0973392009  
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Hoạt 0964689958  
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Hân 0962237666  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Đức Tâm 0979284608  
Phó chủ tịch UBND Phạm Văn Binh 0989338657  
Trưởng bộ phận một cửa Quách Văn Trọng 0338026868  
  8 UBND xã Minh Trí
Bí Thư Đảng ủy Lê Xuân Dũng 0912378763  
Phó bí thư TT đảng ủy Tạ Quốc Tịch 0985349496  
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thị Kim Chung 0972842946  
Chủ tịch HĐND Tạ Quốc Tịch 0985349496  
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Thế Dương 0979010618  
Chủ tịch UBND Đinh Văn Bảo 0987381255  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Hảo 0392889168  
Phó chủ tịch UBND      
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Văn Hảo 0392889168  
  9 UBND xã Nam Sơn
Bí thư Đảng ủy  Nguyễn Quang Hòa 0986463848  
Phó bí thư đảng ủy Vũ Văn Đông 0985711435  
Chủ tịch UB MTTQ Vũ Đình Thường 0386319686  
Chủ Tịch HĐND Nguyễn Quang Hòa 0986463848  
Phó chủ tịch HĐND Cù Hồng Dân 0962912486  
Chủ tịch UBND Hoàng Văn Chung 0989993937  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Oanh 0978541966  
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Ngọc Oanh 0978541966  
  10 UBND xã Phù Linh
Bí thư Đảng ủy Trương Ngọc Lan 0986315827 02466523953
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Đức Phương 0913583276 02466523953
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Thu Thu Thủy 0375604719 02466523953
Phó chủ tịch HĐND Trần Thị Lụa 0355173668 02466523953
Chủ tịch UBND Đàm Khắc Trường 0975778389 02466523953
Phó chủ tịch UBND Trần Quốc Tuấn 0977904383 02466523953
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Huyền 0975195289 02466523953
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Thị Huyền 0975195289 02466523953
  11 UBND xã Phủ Lỗ
Bí Thư Đảng ủy Đỗ Thu Nga 0912011119 02438843271
Phó bí thư đảng ủy Trịnh Ngọc Sinh 0942138688 02438843271
Chủ tịch UB MTTQ Ngô Văn Cường 0914936126 02438843271
Chủ tịch HĐND Trịnh Ngọc Sinh 0942138688 02438843271
Phó chủ tịch HĐND Ngô Văn Chức 0912214709 02438843271
Chủ tịch UBND Phùng Đức Trọng 0914622223 02438843271
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Trọng Mạnh 0978074728 02438843271
Phó chủ tịch UBND Đoàn Văn Thắng 0947092888 02438843271
Trưởng bộ phận một cửa Đoàn Văn Thắng 0947092888 02438843271
  12 UBND xã Phú Cường
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Năm 0945690609 02438843231
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Văn Sửu 0866048315 02438843231
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Văn Xã 0976032023 02438843231
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Sửu 0866048315 02438843231
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Thực 0979448307 02438843231
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Huynh 0913032399 02438843231
Phó chủ tịch UBND Ngô Mạnh Tuân 0393691260 02438843231
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Tuấn Dương 0984055261 02438843231
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Tuấn Dương 0984055261 02438843231
  13 UBND xã Phú Minh      
Bí Thư Đảng ủy Trần Văn Thành 0904944894  
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Thị Mai Hương 0943723132  
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Văn Thức 0912071379  
Chủ tịch HĐND Trần Văn Thành 0904944894  
Phó chủ tịch HĐND Đào Hồng Hạnh 0904978869  
Chủ tịch UBND Nguyễn Kim Thanh 0947077390  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Khắc Đại 0971251979  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Xuân 0915172872  
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Thanh Xuân 0915172872  
  14 UBND xã Quang Tiến
Bí Thư Đảng ủy Trịnh Hoàng Long 09890288609  
Phó bí thư Đảng ủy NguyễN Tiến Thưởng 0975920236  
Chủ tịch UBND Lê Xuân Dũng 0912378763  
Phó Bí thư ĐU Nguyễn Quang Trung 0912485864  
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Mạnh Chính 0912667394  
Chủ tịch HĐND NguyễN Quang Trung 0912485864  
Phó chủ tịch HĐND Ngô Văn Tú 0987883118  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thi 0978353190  
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Văn Thi 0978353190  
  15 UBND Thị trấn Sóc Sơn
      023473666
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Văn Thành 0912878904 063285742
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thị Nhạn 0981603005  
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Thành 0912878904 063285742
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Tiến Hợp 0983389549  
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thắng 0913344172  
Phó chủ tịch UBND Phạm Thu Hương 0982023827  
Trưởng bộ phận một cửa Phạm Thu Hương 0982023827  
  16 UBND xã Thanh Xuân
Bí Thư Đảng ủy Cao Văn Sơn 0912753569  
Phó bí thư đảng ủy Chu Văn Phương 0989789851  
Chủ tịch UB MTTQ Nguyẽn Xuân Minh 0986698117  
Chủ tịch HĐND Cao Văn Sơn 0912753569  
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Thuận 0966444304  
Chủ tịch UBND Ngô Xuân Trường 0911223366  
Phó chủ tịch UBND Ngô Văn Sang 0915084749  
Phó chủ tịch UBND Chu Xuân Tân 0979512974  
Trưởng bộ phận một cửa Ngô Văn Sang 0915084749  
  17 UBND xã Tiên Dược
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Thị Huyền   02438840155
Phó bí thư TT đảng ủy Nguyễn Đức Thành 0912752869 02438840155
Chủ tịch UB MTTQ Hoàng Văn Phúc 0983829528 02438840155
Chủ tịch HĐND Hoàng Văn Phúc 0983829528 02438840155
Phó chủ tịch HĐND Hoàng Đình Minh 0912720268 02438840155
Chủ tịch UBND Đỗ Mạnh Hùng 0904182526 02438840155
Phó chủ tịch UBND Bùi Xuân Lập Công 0962075125 02438840155
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Huy Du 0989332678 02438840155
Trưởng bộ phận một cửa Bùi Xuân Lập Công 0962075125 02438840155
  18 UBND xã Trung Giã
Bí Thư Đảng ủy Ngô Thế Bích  0983408578  
Phó bí thư đảng ủy Đinh Văn Thọ 0913573643  
Chủ tịch UB MTTQ Đồng Văn Hải  0988722795  
Chủ tịch HĐND Ngô Thế Bích  0983408578  
Phó chủ tịch HĐND Trần Văn Luân  0368287402  
Chủ tịch UBND Khổng Văn Hoàn  0975268771  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Sơn 0945984668  
Phó chủ tịch UBND Đỗ Văn Kiên  0914266044  
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Văn Sơn 0945984668  
  19 UBND xã Tân Dân
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Long 0987603125 02435812356
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Thị Hồng Thắm 0396117059  
Chủ tịch UB MTTQ Trịnh Văn Hiền 0987049894  
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Long 0987603125 02435812356
Phó chủ tịch HĐND Chu Xuân Tình 0984088970  
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Tuyết 0976871969 02435811151
Phó chủ tịch UBND Ngô Thanh Bình 0976811109  
Phó chủ tịch UBND Trần Văn Toàn 0975345339  
Trưởng bộ phận một cửa Trần Văn Toàn 0975345339  
  20 UBND xã Tân Hưng
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Chính 0367467060  
Phó bí thư đảng ủy Phạm Hồng Thái 0985343097  
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thị Quý 0966598216  
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Chính 0367467060  
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Đoàn 0976295288  
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Nghi 0974138491  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Quốc Huy 0962671966  
Phó chủ tịch UBND Lê Văn Việt 0988416975  
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Quốc Huy 0962671966  
  21 UBND xã Tân Minh
Bí Thư Đảng ủy Đỗ Trọng Vinh  0387816962 0438840156
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Tân Thành  0982698548  
Chủ tịch UB MTTQ Ngô Thanh Thủy  0961087466  
Chủ tịch HĐND Đỗ Trọng Vinh  0387816962  
Phó chủ tịch HĐND      
Chủ tịch UBND Lê Văn Quy 0912988547  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Tường  0383364563  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Duy Thiêm  0984755131  
Trưởng bộ phận một cửa Đàm Khắc Trường  0975778389  
  22 UBND xã Việt Long
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Ngọc Chuyền 0972207780  
Phó bí thư TT đảng ủy Nguyễn Văn Thành 0974346728  
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thị Thanh 0984107363  
Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Chuyền 0972207780  
Phó chủ tịch HĐND 0    
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Chung 0983387486  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Quả 0962977338  
Phó chủ tịch UBND      
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Văn Chung 0983387486  
  23 UBND xã Xuân Giang
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Thị Thái Hòa 0345419371  
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Văn Đoàn 0332643230  
Chủ tịch UB MTTQ Đỗ Quốc Nghĩa 0975215991  
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Thái Hòa 0345419371  
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Trọng Đạt 0975305847  
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Hòa 0978330590  
Phó chủ tịch UBND Vũ Đình Nam 0984333385  
Trưởng bộ phận một cửa Vũ Đình Nam 0984333385  
  24 UBND xã Xuân Thu
Bí Thư Đảng ủy Hoàng Văn Luận 0977708807  
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Văn Thức 0984639630  
Chủ tịch UB MTTQ Nguyễn Thanh Bình 0985471514  
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Thức 0984639630  
Phó chủ tịch HĐND Phan Văn Hùng 0388152585  
Chủ tịch UBND Hoàng Văn Luận 0977708807  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Mạnh 0353688876  
Trưởng bộ phận Một cửa Nguyễn Hữu Mạnh 0353688876  
  25 UBND xã Đông Xuân
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Văn Quá 0392272285  
Phó bí thư đảng ủy Nguyễn Văn Chung 0912935113  
Chủ tịch UB MTTQ Ngô Văn Đồng  0398493889  
Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Quá 0392272285  
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Tại  0915172633  
Chủ tịch UBND Lê Xuân Quảng  0989609515  
Phó chủ tịch UBND Lê Văn Đông  0981444699  
Phó chủ tịch UBND Đỗ Thị Bích Vân  0982270681  
Trưởng bộ phận một cửa Đỗ Thị Bích Vân  0982270681  
  26 UBND xã Đức Hòa
Bí Thư Đảng ủy Nguyễn Đình Ứng  0983441342  
Chủ tịch HĐND Nguyễn Đình Ứng  0983441342  
Phó bí thư TT Đảng ủy Trần Kiên 0983822803  
Chủ tịch UB MTTQ Quách Thị Dung 0376110181  
Phó chủ tịch HĐND Đào Trọng Thanh 0969781980  
Chủ tịch UBND Trần Văn Hưng 0969959973  
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thanh 0969915582  
Trưởng bộ phận một cửa Nguyễn Văn Thanh 0969915582  

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 206
Lượt truy cập trong tuần: 8225
Lượt truy cập trong tháng: 2664
Lượt truy cập trong năm: 104865
Tổng số lượt truy cập: 5853429