GIỚI THIỆU HUYỆN ỦY

Lãnh đạo Huyện ủy:

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Phạm Quang Thanh

Bí Thư Huyện ủy

35955307

 

 Nguyễn Nam Hà

 Phó Bí thư

 3.8843548

  ________________________________________________________________

Văn phòng Huyện ủy:

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Nguyễn Mạnh Dương

Chánh VP

0972.916038
 

Bùi Thúy Ngân

Bùi Thị Loan

P. Chánh VP

P. Chánh VP

 0989308899

0982129293

  ________________________________________________________________

Các bộ phận trực thuộc:

Tổng hợp Văn phòng

22413361

Tài vụ

38843501

Văn Thư

38843546

Thường trực Bảo vệ

38850487

FAX

38852757

  ________________________________________________________________

Ban tổ chức Huyện ủy:           38850613

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Nguyễn Kim Khôi

Trưởng ban

 0977665611
  Tạ Thị Thu Hà Phó ban  

 

Đỗ Như Khoa

Phó ban

 

  ________________________________________________________________

UBKT Huyện ủy: 38850612

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Đỗ Xuân Huân

Chủ nhiệm

0943216669

 

Tống Giang Phúc

Phó Chủ nhiệm

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Chủ nhiệm

 

  ________________________________________________________________

Ban Tuyên giáo Huyện ủy:  38850477

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Lê Hữu Mạnh

Trưởng ban

0913360780

 

Nguyễn Xuân Phú

Phó Ban

 

  Trương Ngọc Lan Phó Ban 0986315827

 ________________________________________________________________

Ban Dân vận Huyện ủy: 38850615

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Vi Thị Bình Anh

Trưởng Ban

0912355807

 

Nguyễn Trọng Đạt

Phó ban

0913501103

  Nguyễn Hữu Nội Phó ban  

 ________________________________________________________________

Trung tâm bồi dưỡng chính trị: 35953972

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Lê Hữu Mạnh

Giám đốc

0913360780

 

 Nguyễn Thị Vân Anh

 Phó Giám đốc  0439904357

 ________________________________________________________________

UBMTTQ huyện:  38840281

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Vương Nguyên Minh

Chủ tịch

0913009254

 

Nguyễn Thị Hồng Điệp

P. Chủ tịch 0983.298.002

 ________________________________________________________________

Hội Cựu chiến binh: 3.8840390

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Nguyễn Văn Quý

Chủ tịch

0914364168

 

Nguyễn Thanh Hải P. Chủ tịch  

 

Nguyễn  Văn Tý

 P. Chủ tịch  0916327442

 ________________________________________________________________

Liên đoàn lao động:     04.22177248

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Lê Văn Đại

Chủ tịch

0912474502

 

Đồng Đức Hạnh

Đỗ Thị Hương

Phó Chủ tịch

Phó Chủ tịch

 

0982.366571

 

  ________________________________________________________________

Hội Phụ nữ:  0438840389

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Trương Thị Thanh Nhàn

Nguyễn  Thị Thu Hà

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Phó Chủ tịch

0983850119

0986244298

0987537516

  ________________________________________________________________

Huyện đoàn Sóc Sơn:

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Nguyễn Văn Tuấn

Bí thư

0916566516

 

Nguyễn Thị Thảo

Phó Bí thư

 

  ________________________________________________________________

Hội Nông dân: 38840387

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Nguyễn Quốc Ân

Chủ tịch

0915136885

 

Nguyễn Văn Vĩ

 

Phó chủ tịch

0912669763