HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đ/c Phạm Xuân Phương - Chủ tịch HĐND huyện dự buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu tại UBND xã Tân Minh.
Ngày đăng 27/08/2020 | 07:55  | Lượt xem: 714

Sáng ngày 25/8/2020, Ban Pháp chế HĐND huyện thực hiện giám sát công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu tại UBND xã Tân Minh. Tham dự buổi giám sát có: Đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện, phòng Tư pháp, phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Công an huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và công chức liên quan của xã Tân Minh.

Toàn cảnh buổi giám sát

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Minh đã báo cáo về công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã từ ngày 01/01/2020 đến 31/7/2020: 7 tháng đầu năm, UBND xã Tân Minh đã tiếp nhận, thực hiện chứng thực bản sao các loại đối với 6.668 hồ sơ, thu lệ phí 34,686 triệu đồng, chứng thực chữ ký đối với 399 hồ sơ, thu lệ phí 3,99 triệu đồng. Tiếp nhận, giải quyết 415 hồ sơ khai sinh, 46 hồ sơ khai tử, 60 hồ sơ kết hôn, 01 hồ sơ nuôi con nuôi, 61 hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân, 09 hồ sơ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch với tổng lệ phí thu được 28,413 triệu đồng. Quản lý tạm trú 27 hộ với 96 nhân khẩu. Việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính về chứng thực, hộ tịch, hộ khẩu được quan tâm thực hiện, không có hồ sơ chậm muộn, quá hạn. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính về chứng thực, hộ tịch tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND xã, niêm yết các thủ tục đăng ký tạm trú theo Luật cư trú tại trụ sở UBND xã…

Các thành viên Đoàn giám sát của huyện đã có những trao đổi, đề nghị UBND xã Tân Minh báo cáo, làm rõ hơn về các nội dung tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến nghị UBND xã thực hiện một số nội dung để nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phạm Xuân Phương - Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá UBND xã Tân Minh đã quan tâm triển khai thực hiện công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã theo qui định. Công tác tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính về chứng thực, hộ tịch, hộ khẩu được thực hiện kịp thời, không có hồ sơ chậm muộn, quá hạn. Các thủ tục hành chính về chứng thực, hộ tịch, đăng ký tạm trú được niêm yết công khai tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, trụ sở UBND xã. Công tác thu lệ phí và công tác mở sổ, theo dõi hồ sơ thực hiện về chứng thực, hộ tịch, hộ khẩu được thực hiện theo qui định. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong quá trình giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính… Bên cạnh đó chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã. Về các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã Tân Minh, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Minh: Tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đa dạng, phong phú, bằng nhiều hình thức về việc thực hiện công tác chứng thực, hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã, việc áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo đúng qui trình, qui định. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các bộ phận, cán bộ, công chức và các thôn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về công tác theo dõi, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã; Đề nghị phòng Tư pháp huyện sớm triển khai hướng dẫn UBND các xã thực hiện thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch để các xã triển khai thực hiện theo đúng qui định./.

Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 844
Lượt truy cập trong tuần: 25708
Lượt truy cập trong tháng: 77570
Lượt truy cập trong năm: 77570
Tổng số truy cập: 2368869