HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN MINH- PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 (địa điểm xã Việt Long)
Ngày đăng 24/11/2022 | 09:09  | Lượt xem: 757

Sáng 23-11, Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện tại một số đơn vị bầu cử. Dự buổi tiếp xúc, tại đơn vị bầu cử số 2 (địa điểm xã Việt Long) có đồng chí Phạm Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các ông (bà) đại biểu HĐND huyện thuộc đơn vị bầu cử số 2; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và một số cơ quan của huyện; đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và một số cử tri các xã: Việt Long, Xuân Giang, Bắc Phú và Tân Hưng.

            

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND huyện đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - QPAN năm 2022 và báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri 4 xã đồng tình cao với kết quả do Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân huyện đã đạt được trong năm 2022, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri của 4 đơn vị đã có 6 ý kiến tập trung vào các vấn đề như: đề nghị đầu tư hạ tầng kênh mương, di chuyển cột điện, đường giao thông, nhà văn hóa, tu sửa chùa, quy hoạch đất đai…

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND huyện, đồng chí Phạm Văn Minh – Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã  yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan trả lời và làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Đồng thời, tiếp thu những kiến nghị của cử tri tại đơn vị bầu cử số 2, giao các phòng ban liên quan phối hợp giải quyết.

Văn phòng HĐND-UBND huyện