HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN HỌP KHẢO SÁT VIỆC TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7 HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày đăng 15/11/2022 | 15:10  | Lượt xem: 243

Chiều ngày 14/11/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị khảo sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7  HĐND huyện khóa XX tại phòng họp 305 UBND huyện Sóc Sơn với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Tất Thanh -UVBTV huyện ủy,Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí là lãnh đạo và thành viên 02 Ban HĐND huyện; Các đồng chí là Tổ trưởng, tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo UBMTTQVN huyện Sóc Sơn; Lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND và các đơn vị liên quan đến nội dung cần giải quyết , trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Tất Thanh - UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện có mặt tại hội nghị nghiên cứu và có ý kiến phát biểu đối với Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyế t ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, có 16 lượt ý kiến của các vị Đại biểu HĐND huyện đề nghị UBND huyện làm rõ hơn ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ hợp thứ 7 HĐND huyện. Tiếp thu, ý kiến của các vị Đại biểu HĐND huyện, đồng chí  Hồ Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu, làm rõ nội dung các vị Đại biểu HĐND huyện yêu cầu.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Thanh- UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện hoàn thiện chỉnh sửa báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo yêu cầu của các vị đại biểu. Đề nghị trả lời đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề cử tri hỏi và có lộ trình kế hoạch giải quyết cụ thể với các vấn đề đang trong giai đoạn giải quyết.

Văn phòng HĐND-UBND huyện