HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu tại UBND xã Quang Tiến.
Ngày đăng 28/08/2020 | 09:21  | Lượt xem: 1131

Sáng ngày 26/8/2020, Ban Pháp chế HĐND huyện thực hiện giám sát công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu tại UBND xã Quang Tiến. Đồng chí Nguyễn Bá Trung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi giám sát. Tham dự buổi giám sát có đại diện các phòng, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện, phòng Tư pháp, phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Công an huyện; Ban Pháp chế HĐND huyện; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND và công chức liên quan của xã Quang Tiến.

Toàn cảnh buổi giám sát

Tại buổi giám sát, UBND xã Quang Tiến đã báo cáo kết quả công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã. 7 tháng đầu năm 2020, UBND xã Quang Tiến đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu theo qui định. Đã tiếp nhận, chứng thực bản sao từ bản chính 7.511 bản, chứng thực chữ ký/điểm chỉ 1.113 trường hợp, chứng thực 15 hợp đồng với tổng lệ phí thu được 40,783 triệu đồng. Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho 337 trường hợp đăng ký khai sinh, 39 trường hợp đăng ký khai tử, 43 trường hợp đăng ký kết hôn, cấp 88 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 02 trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con, 02 trường hợp thay đổi cải chính hộ tịch, cấp 1.234 bản sao hộ tịch với tổng lệ phí thu được 10,235 triệu đồng. Thực hiện niêm yết công khai 11 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực, 17 thủ tục hành chính về hộ tịch tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND xã. Công tác quản lý hộ khẩu, thông tin tuyên truyền về Luật cư trú và các văn hướng dẫn thi hành được coi trọng thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã Quang Tiến còn một số hạn chế, khó khăn như: Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chưa có chiều sâu; việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính về hộ tịch còn hạn chế; việc sử dụng phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp hiện nay đôi khi bị lỗi, gây gián đoạn trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của công dân; công tác quản lý tạm trú, tạm vắng còn một số khó khăn do người dân chưa tự giác đăng ký, khai báo.

Các thành viên Đoàn giám sát của huyện đã đánh giá cao việc thực hiện công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu của UBND xã Quang Tiến. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và công tác tuyên truyền về công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu được quan tâm thực hiện. Giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính về chứng thực, hộ tịch, hộ khẩu được thực hiện đúng qui trình, qui định, không để hồ sơ chậm muộn, quá hạn. Hồ sơ, sổ sách ghi chép, theo dõi công tác chứng thực, hộ tịch, hộ khẩu được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Kịp thời cập nhật, triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu. Đồng thời các thành viên Đoàn giám sát cũng trao đổi, đề nghị UBND xã báo cáo, làm rõ thêm về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị một số giải pháp cần tiếp tục thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Bá Trung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, trưởng Đoàn giám sát đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quang Tiến tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung như: Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng qui trình, qui định về công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các bộ phận, cán bộ, công chức, các đoàn thể, công an xã và các thôn, xóm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về công tác theo dõi, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã…

Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 633
Lượt truy cập trong tuần: 25488
Lượt truy cập trong tháng: 77350
Lượt truy cập trong năm: 77350
Tổng số truy cập: 2368649