HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Pháp chế HĐND huyện Sóc Sơn giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại UBND xã Minh Phú.
Ngày đăng 07/10/2020 | 11:14  | Lượt xem: 594

Sáng ngày 06/10/2020, Ban Pháp chế HĐND huyện Sóc Sơn thực hiện giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại UBND xã Minh Phú. Đồng chí Nguyễn Bá Trung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi giám sát. Tham dự buổi giám sát có đại diện các đơn vị: Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện, phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND - UBND huyện, ban Tiếp công dân huyện; thành viên Ban pháp chế HĐND huyện; Bí thư Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và công chức liên quan của UBND xã Minh Phú.

Toàn cảnh buổi giám sát

Tại buổi giám sát, UBND xã Minh Phú đã báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 8 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn xã. 8 tháng đầu năm, UBND xã Minh Phú đã tiếp 18 lượt công dân, trong đó lãnh đạo UBND xã tiếp 8 lượt công dân. Tiếp nhận, xử lý 18 đơn thư công dân và giải quyết 12 đơn tồn từ năm 2019 chuyển sang. Đã giải quyết xong 17/18 đơn tiếp nhận năm 2020 và 06/12 đơn tồn đọng từ năm 2019 chuyển sang. Giải quyết xong 02/02 đơn khiếu nại, 03/03 đơn tố cáo. Công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND xã quan tâm thực hiện. Đã bố trí phòng tiếp công dân, xây dựng lịch trực tiếp công dân, bố trí sổ sách theo dõi công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư… Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên địa bàn xã Minh Phú còn một số tồn tại như: Một số đơn thư quá hạn chưa giải quyết kịp thời; Việc giải quyết đơn thư khi kết thúc còn chậm khóa hồ sơ,…

Các thành viên Đoàn giám sát của huyện đã có những trao đổi, đánh giá, đề nghị UBND xã Minh Phú báo cáo làm rõ thêm về kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn xã, việc sử dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn xã.   

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Bá Trung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, trưởng Đoàn giám sát đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã Minh Phú. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Minh Phú: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn; Quan tâm thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư công dân; Tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo,… để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân trên địa bàn./.

Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 636
Lượt truy cập trong tuần: 25465
Lượt truy cập trong tháng: 77327
Lượt truy cập trong năm: 77327
Tổng số truy cập: 2368626