HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 HĐND huyện.
Ngày đăng 20/12/2019 | 18:07  | Lượt xem: 1668

Từ ngày 18/12/2019 đến ngày 19/12/2019, HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11

          Từ ngày 18/12/2019 đến ngày 19/12/2019, HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm) để xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2019; thảo luận, quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Tham dự kỳ họp có: Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đ/c Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

          Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Năm tiếp tục được Thành phố xác định là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đảng bộ Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Cùng với sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện đã đạt được những kết quả tích cực: Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tổng giá trị sản xuất tăng 10,54%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, công nghiệp; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,8 triệu đồng, tăng 3,9% so với năm 2018; công tác thu hút đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách được thực hiện chu đáo; các hoạt động tuyên truyền, mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi và các ngày lễ lớn diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển; công tác xây dựng nông thôn mới, công tác qui hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra Thành phố. Hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới tại 04 xã Bắc Sơn, Xuân Thu, Kim Lũ, Tân Minh; công tác xây dựng chính quyền, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được duy trì; Hoạt động điều hành của UBND huyện tiếp tục được đổi mới, sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện theo Chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. 17/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch do Thành phố và Huyện giao.

          Hoạt động của HĐND huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức 03 kỳ họp HĐND, thực hiện 05 cuộc giám sát, 13 cuộc khảo sát, 01 phiên giải trình và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, chất lượng hoạt động tiếp tục được nâng lên. Các hoạt động của HĐND huyện được triển khai sâu sát, bài bản, kịp thời, đúng qui định, mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của Huyện.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 còn một số tồn tại, hạn chế như: 06 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch giao (chỉ tiêu sử dụng nước sạch; thu, chi ngân sách; tỷ lệ sinh con thứ 3; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới; huyện nông thôn mới); tình hình bệnh Dịch tả Châu Phi diễn biến phức tạp, chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của người dân và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; vi phạm đất đai, TTXD, đê điều tồn đọng chậm được xử lý, còn để phát sinh nhiều trường hợp vi phạm mới chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm; việc xử lý các công trình vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Thành phố, các sở ngành và của huyện trong quản lý, sử dụng đất đai, TTXD còn chậm; công tác kiểm tra, rà soát đất rừng chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Chưa hoàn thành việc điều chỉnh qui hoạch nông thôn mới ở các xã; công tác GPMB ở một số công trình, dự án còn chậm; một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt nhưng chất lượng còn hạn chế, thiếu bền vững; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân chậm; số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật nhiều…

Toàn cảnh kỳ họp

          Tại kỳ họp, HĐND huyện đã dành thời gian tập trung nghe, nghiên cứu, thảo luận 33 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Quang Huy do nghỉ công tác hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo qui định, tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Sóc Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Trịnh – Nguyên Trưởng phòng Y tế huyện do nghỉ công tác hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo qui định và tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Sóc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Lưu Thị Hồng Sen – Trưởng phòng Y tế huyện. Tại kỳ họp các đại biểu đã thực hiện chia tổ để thảo luận và thực hiện chất vấn đối với lãnh đạo UBND huyện, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường về công tác qui hoạch, quản lý qui hoạch, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa và trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hệ thống hồ sơ quản lý đất đai của các xã, thị trấn,…

Đ/c Phạm Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

          Kỳ họp được diễn ra dân chủ, khách quan, đúng luật, thảo luận chất vấn sôi nổi, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách huyện năm 2020. Đồng thời tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao và thông qua 08 Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2020; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện Sóc Sơn; Nghị quyết về việc điều chỉnh và phê chuẩn bổ sung quyết toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2018; Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Sóc Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Sóc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Văn phòng HĐND – UBND huyện Sóc Sơn.

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 803
Lượt truy cập trong tuần: 23743
Lượt truy cập trong tháng: 75605
Lượt truy cập trong năm: 75605
Tổng số truy cập: 2366904