HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Khai mạc kỳ họp thứ năm HĐND huyện Sóc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 23/12/2021 | 10:02  | Lượt xem: 1217

Sáng 20-12, HĐND huyện Sóc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ năm, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách năm 2021; thảo luận, xem xét các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND Huyện.

Quang cảnh kỳ họp thứ năm HĐND Huyện khóa XX

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Thanh, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện khẳng định: Năm 2021, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao và vượt kế hoạch như: thu ngân sách, tỉ lệ thôn làng, tổ dân phố, gia đình văn hóa; tỷ lệ giảm nghèo vượt rất cao...

                                         

Đ/c Phạm Quang Thanh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND Huyện đã xem xét 23 báo cáo, tờ trình và 7 dự thảo nghị quyết, đồng thời thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND Huyện với các nội dung liên quan đến: thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất công hiện nay trên địa bàn Huyện; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp để phát triển sản xuất, phát triển kinh tế sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 72/KL-HĐND, ngày 05-10-2021 của Thường trực HĐND Huyện liên quan đến về việc cấp trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, việc dừng giao dịch đối với các thửa đất ở vượt hạn mức theo quy định trên địa bàn Huyện và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ bộ phận Một cửa Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Sóc Sơn.

Đặc biệt là HĐND huyện đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2021; chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế; nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm của những ưu điểm để tiếp tục phát huy, nguyên nhân của những hạn chế để có giải pháp khắc phục. Song song với đó, các đại biểu HĐND huyện thảo luận sâu, đánh giá toàn diện để thống nhất quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 đảm bảo sát thực tiễn, có khả thi, nhất là trong bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội hiện nay và định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới.

Ngay sau khai mạc, các đại biểu đã được nghe UBND Huyện, HĐND Huyện, các ban của HĐND Huyện, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện trình bày 12 báo cáo, thông báo, tờ trình.

Theo báo cáo, năm 2021, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện năm 2021 tăng 4,96% so với năm 2020 (cao hơn 1,9 lần so với cả nước và 1,5 lần so với Thành phố). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện vượt chỉ tiêu Thành phố và Huyện giao. Chi ngân sách Huyện ước đạt 95% so với dự toán giao và bằng 98% so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò bệ đỡ của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ vẫn giữ vững không bị đứt gãy. Huyện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt công nhận là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được đẩy mạnh. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động của HĐND Huyện tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của Huyện. HĐND Huyện đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức 05 kỳ họp HĐND Huyện đảm bảo đúng luật, hiệu quả. Thực hiện 07 cuộc giám sát, 16 cuộc khảo sát, 01 phiên giải trình, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, chất lượng hoạt động tiếp tục được nâng lên. Các hoạt động của HĐND Huyện được triển khai sâu sát, bài bản, kịp thời, đúng qui định, mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 còn một số tồn tại, hạn chế như: Kinh tế huyện có tăng trưởng nhưng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng chưa chặt chẽ, xử lý vi phạm chưa quyết liệt; việc thực hiện các kết luận của Thanh tra còn chậm; tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm chậm; chưa hoàn thành chỉ tiêu đấu giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn thấp.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND Huyện sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm ủy viên UBND Huyện, thảo luận tại Hội trường. Trong ngày làm việc thứ hai 21-12-2021, HĐND Huyện sẽ thông qua kết quả thảo luận tại tổ; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua dự thảo các Nghị quyết và lấy biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Buổi sáng ngày thứ hai, ngày 21/12/2021 sau khi thư ký thông qua kết quả thảo luận các Tổ đại biểu. Đại biểu HĐND thực hiện chất vấn UBND huyện và các phòng, đơn vị liên quan của UBND huyện về 03 nội dung liên quan đến: Chỉ đạo  thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn huyện; tạo điều kiện, hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp để phát triển sản xuất, phát triển kinh tế sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 72/KL-HĐND ngày 05/10/2021 của Thường trực HĐND huyện.

Kỳ họp được diễn ra dân chủ, khách quan, đúng luật, thảo luận chất vấn sôi nổi, có chiều sâu, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách huyện năm 2022; phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh chủ trương một số dự án. Đồng thời tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất cao và thông qua 07 Nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022.

- Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2022.

- Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 cấp huyện.

- Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2020.

- Nghị quyết về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.

- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của HĐND huyện.

- Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND huyện.

Đây là các nghị quyết hết sức quan trọng, có tính định hướng, vừa có tính cụ thể, vừa mang tính tổng thể, chiến lược, là kim chỉ nam để UBND huyện và các phòng, ban chức năng, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện. Đồng thời là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Huyện sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế, xã hội huyện năm 2022 và các năm tiếp theo. Đặc biệt là kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo cho huyện một diện mạo mới, hướng tới phát triển huyện thành đô thị vệ tinh trong tương lai.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Thanh- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX.

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 795
Lượt truy cập trong tuần: 7934
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 360056
Tổng số truy cập: 4244872