HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ngày đăng 08/11/2019 | 10:28  | Lượt xem: 170

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Chương trình công tác năm 2019 của HĐND huyện. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 04/11/2019 Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn đã ban hành thông báo số 140/TB-HĐND về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX, thông báo số 141/TB-HĐND ngày 07/11/2019, cụ thể như sau:

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Chương trình công tác năm 2019 của HĐND huyện. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 04/11/2019 Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn đã ban hành thông báo số 140/TB-HĐND về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX, thông báo số 141/TB-HĐND ngày 07/11/2019, cụ thể như sau:  

* Về nội dung, chương trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri:

- Chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri: Tổ đại biểu HĐND huyện, đại diện Uỷ ban MTTQ xã nơi đặt địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri.

- Chương trình, nội dung hội nghị tiếp xúc cử tri:

+ Đại diện Thường trực Uỷ ban MTTQ xã làm công tác tổ chức và điều hành hội nghị.

+  Đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri về: Báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020; Báo cáo của UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện; Thông báo của Thường trực HĐND huyện về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX.

+ Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND huyện.

+ Đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền.

+ Đại biểu HĐND huyện phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri.

+ Đại diện Thường trực UBMTTQ xã phát biểu kết thúc hội nghị.

* Thời gian và địa điểm.

STT

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

1

13 giờ 30 ngày 15/11/2019

Nhà văn hóa thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn

Đơn vị số 1

2

13 giờ 30 ngày 15/11/2019

Trụ sở HĐND- UBND

xã Bắc Phú

Đơn vị số 2

3

13 giờ 30 ngày 15/11/2019

Trụ sở HĐND- UBND

xã Đông Xuân

Đơn vị số 3

4

13 giờ 30 ngày 15/11/2019

Trụ sở HĐND- UBND

xã Hiền Ninh

Đơn vị số 4

5

8 giờ 00 ngày 15/11/2019

Trụ sở HĐND- UBND

xã Mai Đình

Đơn vị số 5

6

8 giờ 00 ngày 15/11/2019

Trụ sở HĐND- UBND

xã Minh Phú

Đơn vị số 6

7

8 giờ 00 ngày 14/11/2019

Trụ sở HĐND- UBND

xã Kim Lũ

Đơn vị số 7

8

8 giờ 00 ngày 15/11/2019

Trụ sở HĐND- UBND

xã Tiên Dược

Đơn vị số 8

Văn phòng HĐND – UBND huyện Só

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 427
Lượt truy cập trong tuần: 11386
Lượt truy cập trong tháng: 54870
Lượt truy cập trong năm: 565460
Tổng số truy cập: 1594909