HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Sóc Sơn tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 12/06/2021 | 08:10  | Lượt xem: 1221

Sáng 11-6, Ủy ban Bầu cử huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử Huyện dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện cho biết thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, Huyện đã quán triệt nghiêm túc và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đúng Luật và tiến độ. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử (UBBC) cấp Huyện, 3 tiểu ban phục vụ bầu cử; chỉ đạo UBND xã, thị trấn thành lập Ủy ban Bầu cử cùng cấp. Huyện ủy đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo bầu cử tại 26 xã, thị trấn. Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, UBBC huyện đã xây dựng và ban hành 125 văn bản để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ Luật định, đảm bảo công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng tiến độ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố. Định kỳ hàng tuần đối với Thường trực Huyện ủy, 2 tuần/lần đối với Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức họp, nghe Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử và các cơ quan liên quan báo cáo kết quả, tiến độ triển khai các nội dung công việc bầu cử của huyện và cơ sở; nghe báo cáo về tình hình dư luận, đơn thư liên quan đến nhân sự đại biểu HĐND huyện và xã, thị trấn; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở. Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND Huyện Nguyễn Tất Thanh báo cáo tại Hội nghị

thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định. UBBC huyện đã ra quyết định ấn định 7 ban bầu cử thuộc 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX. Cấp xã ấn định 212 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn huyện có 240 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 219 khu dân cư và 21 khu vực bỏ phiếu riêng. UBBC huyện đã chỉ đạo các tiểu ban xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến 17h ngày 13-4, 100% các xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu đã thực hiện việc niêm yết cử tri theo quy định. Số đại biểu HĐND cấp Huyện được bầu là 35 đại biểu, số đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn được bầu là 724 đại biểu.

Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện cho các đại biểu

Kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đã có 14 người ứng cử đại biểu HĐND Huyện xin rút, danh sách ứng cử đại biểu HĐND Huyện còn 56 người để bầu 35 đại biểu; khối xã, thị trấn có 174 người ứng cử xin rút, danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn còn 1.236 để bầu 724 đại biểu.

Để đảm bảo cho cuộc bầu cử, Huyện đã tổ chức 06 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử tại các đơn vị bầu cử và cho các thành viên của Tổ bầu cử, Ban bầu cử. Thành lập 09 Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuẩn bị và thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp trên địa bàn các xã, thị trấn do các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy làm Trưởng đoàn.

Trong ngày bầu cử, Huyện đã chỉ đạo các đơn vị vừa thực hiện tốt việc tổ chức bầu cử vừa đảm bảo phòng chống dịch, bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh, trật tự, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, mất kiểm soát, mất ổn định tình hình. Phân công cán bộ trực, tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư từ Huyện đến các xã - thị trấn, không để xảy ra tình trạng công dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp.

Kết quả, ngày bầu cử 23-5-2021, toàn Huyện đã có 249.134/252.939 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,51%. Huyện đã bầu đủ 2 đại biểu trong danh sách 3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội; 4 đại biểu HĐND Thành phố trong 7 ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, 35 đại biểu trong số 56 ứng cử viên HĐND Huyện và bầu được 704/724 đại biểu trong số 1.236 ứng cử viên HĐND xã, thị trấn. Theo Luật Bầu cử, ngày 6-6-2021, Huyện đã chỉ đạo 6 đơn vị bầu cử thuộc 4 xã Hồng Kỳ, Việt Long, Minh Trí, Đông Xuân bầu cử thêm với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 93,66%, bầu thêm được 3 đại biểu trong số 20 ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 nghiêm túc, đúng Luật, đưa số đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu lên 707 đại biểu trên tổng số 724 đại biểu được ấn định (thiếu 17 đại biểu HĐND xã), đạt 97,7%, tăng 2,4% so với nhiệm kỳ trước. Ngày 26-5-2021, UBBC Huyện đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Sóc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 35 người, tại 7 đơn vị bầu cử.

Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện cho các đại biểu

Cũng tại Hội nghị, UBBC Huyện đã thông báo Nghị quyết số 123/NQ-UBBC của UBBC Huyện, ngày 08-6-2021 về việc xác nhận tư cách đại biểu và trao giấy chứng nhận cho 35 ông bà đã trúng cử đại biểu HĐND huyện Sóc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Huyện ủy Phạm Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phạm Quang Thanh đã ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, của các ban, ngành, đoàn thể từ Huyện đến cơ sở để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh: Cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng có khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến có việc còn bị động. Sau gần 6 tháng chuẩn bị khẩn trương, trách nhiệm đúng quy trình và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong từng khâu, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Huyện đã thành công tốt đẹp. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố đúng cơ cấu, định hướng; đại biểu HĐND Huyện được bầu đủ số lượng; số lượng đại biểu HĐND xã, thị trấn bầu được so với số ấn định đạt tỷ lệ cao nhất trong 3 nhiệm kỳ trở lại đây. Không có đơn vị vi phạm pháp luật trong bầu cử và không có đơn vị nào phải bầu lại. Số đơn vị phải bầu thêm giảm 2 so với nhiệm kỳ trước. Chất lượng đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026 được nâng lên, tỷ lệ đại biểu trẻ, đại biểu có trình độ đại học, trên đại học đều cao hơn nhiệm kỳ trước.

Chúc mừng 35 đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND Huyện, 707 đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND xã, thị trấn, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ rõ, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các vị đại biểu HĐND cần ghi nhớ, thực hiện đúng chương trình hành động, cùng nhau xây dựng cơ quan HĐND Huyện, HĐND các xã, thị trấn phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo luật định, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cử tri địa phương và chịu trách nhiệm trước HĐND Huyện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình theo quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Ban chấp hành Đảng hộ Huyện khóa XII đã đề ra trong toàn khóa.

Trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể có thành tích

Đồng chí Phạm Quang Thanh cũng yêu cầu, các đơn vị cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện khóa XX, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể có thành tích

Nhân dịp này, UBND Huyện Sóc Sơn đã đề nghị UBND thành phố tặng cờ thi đua cho cán bộ và nhân dân xã Quang Tiến, tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 10 cá nhân; khen thưởng cho 83 tập thể và 201 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài: Ngọc Lan

Ảnh: Ngô Khiêm

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1052
Lượt truy cập trong tuần: 9536
Lượt truy cập trong tháng: 33178
Lượt truy cập trong năm: 288338
Tổng số truy cập: 4173154