KINH TẾ

ĐỒNG CHÍ ĐỖ MINH TUẤN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN TỔ CHỨC CUỘC HỌP GIAO BAN BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN SÓC SƠN
Ngày đăng 16/05/2023 | 15:55  | Lượt xem: 96

Ngày 15/5/2023, tại trụ sở UBND huyện, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 389 huyện Sóc Sơn chủ trì cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo 389 huyện Sóc Sơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm, Kế hoạch thực hiện các tháng tiếp theo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo 389 huyện Sóc Sơn: Kinh tế, Văn hóa - Thông tin, Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thanh tra huyện, Đội Quản lý Thị trường Số 10, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Trạm Trồng trọt - BVTV Sóc Sơn, Trạm Chăn nuôi và Thú y Sóc Sơn, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Sóc Sơn.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện Sóc Sơn chủ trì cuộc hợp giao ban Ban Chỉ đạo

Sau khi nghe lãnh đạo Đội Quản lý Thị trường Số 10 báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 04 tháng đầu năm, Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong các tháng tiếp theo; Ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đã đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên các mảng công tác. Để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban đơn vị cũng như từng thành viên Ban chỉ đạo: Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, quy chế hoạt động, chế độ giao ban, thông tin báo cáo,…

Nguồn Văn phòng HĐND-UBND huyện./.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 753
Lượt truy cập trong tuần: 3785
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 206564
Tổng số lượt truy cập: 4840403