KINH TẾ

Sóc Sơn triển khai điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm trên địa bàn huyện năm 2019.
Ngày đăng 25/11/2019 | 08:07  | Lượt xem: 124

Ngày 22/11/2019, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành kế hoạch số 289/KH-UBND điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm trên địa bàn huyện năm 2019.

Ngày 22/11/2019, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành kế hoạch số 289/KH-UBND điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm trên địa bàn huyện năm 2019. Theo đó, với mục đích: Thu thập số liệu về diện tích gieo trồng các loại cây lâu năm trên địa bàn huyện làm cơ sở tính toán một số chỉ tiêu như: Cơ cấu diện tích gieo trồng, hệ số sử dụng ruộng đất; xác định năng suất, sản lượng từng loại cây lâu năm. Cung cấp thông tin phục vụ cho việc đánh giá kết quả sản xuất và tính toán các chỉ tiêu tổng hợp ngành nông nghiệp; phản ánh kịp thời, đầy đủ, trung thực kết quả gieo trồng từng loại cây của các thành phần kinh tế.

- Đơn vị điều tra: Các thôn có trồng cây lâu năm; các tổ dân phố có tổng diện tích trồng cây lâu năm từ 30 ha trở lên; các hộ dân cư (bao gồm cả trang trại) thực tế có trồng, thu hoạch sản phẩm cây lâu năm cần điều tra; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thực tế có trồng, thu hoạch sản phẩm cây lâu năm trên địa bàn huyện.

- Phạm vi điều tra: Cuôc điều tra được tiến hành đối với các hộ dân cư (bao gồm cả trang trại) và các doanh nghiệp có trồng cây lâu năm trên địa bàn huyện.

- Nội dung điều tra:

+ Đối với các hộ, trang trại: Thu thập thông tin về diện tích gieo trồng, diện tích cho sản phẩm, năng suất và sản lượng thu hoạch của từng loại cây lâu năm.

+ Đối với các doanh nghiệp: Thu thập các thông tin về diện tích gieo trồng, diện tích cho sản phẩm của doanh nghiệp gồm diện tích doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, không kể nguồn gốc; diện tích giao khoán cho các cá nhân; diện tích doanh nghiệp cho cá nhân khác thuê, mượn hoặc bị các cá nhân khác xâm canh; sản lượng các cây lâu năm doanh nghiệp đang trực tiếp sản xuất gồm sản lượng trên diện tích đã cho sản phẩm, sản lượng thu bói.

- Thời điển điều tra: Thời điểm điều tra diện tích cây lâu năm từ ngày 01/11/2019. Số liệu về diện tích trồng mới là diện tích trồng trong 12 tháng qua (tính từ 01/11/2018 đến 30/10/2019); đối với cây trọng điểm: Tiến hành điều tra thực thu sau khi cơ bản đã thu hoạch xong sản phẩm; đối với cây lâu năm còn lại: Tiến hành điều tra vào thời điểm 01/12/2019.

- Thời kỳ thu thập số liệu: Tùy theo từng loại cây, số liệu về sản lượng là số thu hoạch trong năm hoặc trong 12 tháng qua…

Văn phòng HĐND – UBND huyện.

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 501
Lượt truy cập trong tuần: 2735
Lượt truy cập trong tháng: 18213
Lượt truy cập trong năm: 528803
Tổng số truy cập: 1558252