KINH TẾ

UBND HUYỆN LÀM VIỆC VỚI BCĐ CHƯƠNG TRÌNH 02 XÃ PHÙ LỖ VỀ RÀ SOÁT, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2022.
Ngày đăng 06/04/2022 | 09:37  | Lượt xem: 256

Ngày 05/4/2022, Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - PCT UBND huyện chủ trì, cùng với đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện tổ chức buổi làm việc với BCĐ chương trình 02 xã Phù Lỗ việc việc rà soát, triển khai kế hoạch hoàn thành NTM nâng cao năm 2022. Theo báo cáo về kết quả rà soát, đánh giá 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ đến nay xã Phù Lỗ đạt 12/19 tiêu chí, 7 tiêu chí chưa đạt: Quy hoạch, giao thông, giáo dục, văn hóa, Thông tin và truyền thông, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và Môi trường.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Phù Lỗ báo cáo kết quả đánh giá, rà soát các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025

          Sau khi nghe báo cáo đánh giá của UBND xã Phù Lỗ, Ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị phụ trách các tiêu chí. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Phù Lỗ rà soát, đánh giá lại các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt nông thôn mới nâng cao tại Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa bằng số liệu các tiêu chí, xây dựng rõ nhiệm vụ, lộ trình cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, chủ động làm việc với các phòng, ban phụ trách các tiêu chí chưa đạt để được hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phù Lỗ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị lồng ghép với các nội dung nhằm củng cố các tiêu chí xây dựng NTM. Đồng chí PCT UBND huyện giao nhiệm vụ cho các phòng chức năng của huyện hướng dẫn UBND xã triển khai thực hiện, đề xuất các giải pháp để UBND xã Phù Lỗ hoàn thành NTM nâng cao trong năm 2022.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - PCT UBND huyện phát biểu, giao nhiệm vụ cho UBND xã Phù Lỗ, các phòng ban đơn vị của huyện hướng dẫn UBND xã Phù Lỗ triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Văn phòng HĐND-UBND huyện

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 540
Lượt truy cập trong tuần: 5126
Lượt truy cập trong tháng: 8395
Lượt truy cập trong năm: 369137
Tổng số truy cập: 4253953